Novosti i edukacije

Nove mjere za minimizaciju rizika od meningeoma kod primjene lijekova koji sadrže djelatne tvari nomegestrol i klormadinon

02.09.2022.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) usvojilo je prethodnu preporuku Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), koje je zaključilo da koristi primjene lijekova koji sadrže nomegestrol ili klormadinon nadmašuju rizike, pod uvjetom da se provode nove mjere za minimizaciju rizika od meningeoma.

Meningeom je tumor ovojnica koje prekrivaju mozak i leđnu moždinu. Najčešće je dobroćudan i ne smatra se rakom, međutim zbog svog položaja u i oko područja mozga i leđne moždine može u rijetkim slučajevima uzrokovati ozbiljne probleme.

CHMP je preporučio da lijekove koji sadrže visoke doze nomegestrola (3.75 - 5 mg) ili visoke doze klormadinona (5 - 10 mg) treba primjenjivati u najnižoj učinkovitoj dozi u najkraćem mogućem trajanju i to samo u slučajevima kada druge terapijske mogućnosti nisu primjenjive. Dodatno, pacijenti koji imaju ili su imali meningeom ne smiju primjenjivati lijekove koji sadrže niske ili visoke doze nomegestrola ili klormadinona.

CHMP je uz ograničavanje primjene ovih lijekova u visokim dozama preporučio i praćenje simptoma meningeoma u pacijenata. Simptomi mogu uključivati promjene vida, gubitak sluha ili zvonjenje u ušima, gubitak mirisa, glavobolje, gubitak pamćenja, napadaje te slabost u rukama ili nogama. Primjena ovih lijekova mora se trajno prekinuti u slučaju da se pacijentu dijagnosticira meningeom.

U odobrene informacije o lijeku također će se uvrstiti meningeom kao rijetka nuspojava lijekova koji sadrže visoke doze nomegestrola ili klormadinona.

Ova preporuka uslijedila je nakon ocjene dostupnih podataka, uključujući sigurnosne podatke nakon stavljanja lijeka u promet i rezultate dviju nedavnih epidemioloških studija [1] [2]. Predmetni podaci ukazuju na to da se rizik od meningeoma povećava uz povećanje doze i trajanja terapije. CHMP je usvojio prethodnu PRAC-ovu ocjenu ovog rizika.

Predstavnici Republike Hrvatske bili su suizvjestitelji u ovom postupku.

Informacije za bolesnike

 • Prijavljeni su slučajevi meningeoma uz lijekove koji sadrže nomegestrol ili klormadinon.
 • Rizik je vrlo nizak, no povećava se kada se lijekovi primjenjuju u visokim dozama (3.75 - 5 mg za nomegestrol i 5 - 10 mg za klormadinon) i tijekom duljih vremenskih perioda.
 • EMA je stoga preporučila da se navedeni lijekovi trebaju primjenjivati u najnižoj učinkovitoj dozi u najkraćem mogućem trajanju. Više doze (3.75 - 5 mg nomegestrola i 5 - 10 mg klormadinona) trebaju se uzeti u obzir samo u slučaju kada druge terapijske mogućnosti nisu primjenjive.
 • Lijekovi koji sadrže nomegestrol ili klormadinon ne smiju se propisivati niti primjenjivati kod bolesnika koji imaju ili su imali meningeom.
 • U slučaju simptoma kao što su promjena vida (dvostruke slike ili zamućenje vida), gubitak sluha ili zvonjenje u ušima, gubitak mirisa, glavobolje koje se s vremenom pogoršavaju, gubitak pamćenja, napadaji te slabost u rukama ili nogama, potrebno je odmah kontaktirati liječnika.
 • U slučaju dijagnosticiranog meningeoma tijekom primjene lijekova koji sadrže nomegestrol ili klormadinon, liječnik će prekinuti liječenje ovim lijekovima.
 • Rizik od meningeoma može se smanjiti nakon prestanka primjene lijekova koji sadrže nomegestrol ili klormadinon.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Prijavljeni su meningeomi (pojedinačni i višestruki) uz primjenu lijekova koji sadrže nomegestrol ili klormadinon, osobito u visokim dozama i duljem vremenskom trajanju primjene. Rizik se povećava uz porast kumulativnih doza.
 • Primjena ovih lijekova u visokim dozama treba se ograničiti na slučajeve kada druge terapijske mogućnosti nisu primjenjive, a trebaju se primjenjivati u najnižoj učinkovitoj dozi u najkraćem mogućem trajanju.
 • Lijekovi koji sadrže nomegestrol ili klormadinon kontraindicirani su u bolesnika s meningeomom ili anamnezom meningeoma.
 • U bolesnika se trebaju pratiti znakovi i simptomi meningeoma, u skladu s kliničkom praksom. Ako je bolesniku dijagnosticiran meningeom, liječenje ovim lijekovima treba se trajno prekinuti.
 • Dostupni podaci ukazuju na to da se rizik od meningeoma smanjuje nakon prestanka primjene lijekova koji sadrže nomegestrol ili klormadinon.

Zdravstvenim radnicima koji propisuju, izdaju ili primjenjuju ove lijekove bit će poslano Pismo zdravstvenim radnicima (DHPC, engl. Direct healthcare professional communication), koje će također biti objavljeno na internetskoj stranici HALMED-a.

Više o lijeku

Lijekovi koji sadrže djelatnu tvar nomegestrolacetat ili klormadinonacetat za koje se trenutačno provodi postupak ocjene rizika od meningeoma dostupni su u obliku tableta koje se primjenjuju na usta. Ove djelatne tvari dostupne su u lijeku zasebno ili u kombinaciji s estrogenima.

U prometu u Republici Hrvatskoj nomegestrolacetat je dostupan u sljedećem lijeku:

Navedeni lijek odobren je centraliziranim postupkom davanja odobrenja te se izdaje temeljem liječničkog recepta.

U Republici Hrvatskoj u prometu je dostupan klormadinonacetat u sljedećim lijekovima:

Predmetni lijekovi odobreni su nacionalnim postupkom davanja odobrenja te se izdaju temeljem liječničkog recepta.

Više o postupku

Ocjena lijekova koji sadrže nomegestrol i klormadinon pokrenuta je na zahtjev Francuske, prema članku 31. Direktive 2001/83/EC.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo niz preporuka.

Preporuke PRAC-a proslijeđene su Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i, koje je odgovorno za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, a koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a je proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za sve zemlje članice Europske unije.


[1] Nguyen P, Hoisnard L, Neumann A, Zureik M, Weill A. Utilisation prolongée de l’acétate de chlormadinone et risque de méningiome intracrânien: une étude de cohorte à partir des données du SND. EPI-PHARE, 2021. https://www.epi-phare.fr/app/uploads/2021/04/epi-phare_rapport_acetate_chlormadinone_avril-2021-1.pdf

[2] Nguyen P, Hoisnard L, Neumann A, Zureik M, Weill A. Utilisation prolongée de l’acétate de nomégestrol et risque de méningiome intracrânien: une étude de cohorte à partir des données du SNDS. EPI-PHARE, 2021. https://www.epi-phare.fr/app/uploads/2021/04/epi-phare_rapport_acetate_nomegetrol_avril-2021.pdf

Na vrh stranicePovratak