Novosti i edukacije

Objavljen Dodatak 5.8 Hrvatske farmakopeje

31.03.2022.

Objavljen je osmi dodatak petom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje (HRF) s oznakom 5.8. Ovaj Dodatak odgovara Dodatku 10.8 Europske farmakopeje (Ph. Eur.), objavljenom u siječnju 2022. godine. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. srpnja 2022. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u dodatku 10.8 Ph. Eur. stupili su na snagu najkasnije do 28. veljače 2022. godine (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 10.8 Ph. Eur. dostupan je sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom izdanju.

U predmetnom Dodatku u Hrvatsku farmakopeju uvršten je novi prijevod općeg poglavlja 2.2.29. Tekućinska kromatografija i monografije farmaceutskog oblika Intravezikalni pripravci (2811).

Neki od revidiranih tekstova u ovom izdanju su:

- opće poglavlje 2.5.3. Hidroksilni broj u kojem je u Metodi A vrsta hladila modificirana u skladu s trenutačnom praksom;

- opće poglavlje 2.9.12. Ispitivanje sijanjem u kojem je klasifikacija prašaka prema stupnju usitnjenosti sada obuhvaćena usklađenim općim poglavljem 2.9.35. Usitnjenost praška;

- monografija farmaceutskog oblika Rektalni pripravci (1145) u kojoj je kontrola veličine čestica iz ulomka Proizvodnja premještena u opći ulomak o proizvodnji. U ulomku Ispitivanja, izmjene su provedene u ispitivanjima ujednačenosti doznih jedinica, ujednačenosti sadržaja i oslobađanju djelatnih tvari; Opis je usklađen s Normiranim izrazima, kad je to moguće; kod Tableta za rektalne otopine ili suspenzije dodano je da udovoljavaju zahtjevima monografije Tablete (0478);

- monografija Askorbatna kiselina (0253) u kojoj je u ispitivanju željeza izbrisana poveznica na Metodu I jer su obje metode opisane u općem poglavlju 2.2.23 prikladne za određivanje;

- monografije Glicerol (0496), Glicerol (85-postotni) (0497) u kojima je u ispitivanju šećera pojednostavljena priprema otopine natrijevog hidroksida bez karbonata;

- monografija Kalcijev glukonat za injekciju (0979) u kojoj je u ispitivanje oksalata uvedena nova metoda ionske kromatografije;

- monografije Kloridna kiselina, koncentrirana (0002), Kloridna kiselina, razrijeđena (0003) u kojima je u Identifikaciji B reakcija (b) izbrisana radi izbjegavanja uporabe otrovnog reagensa; kod određivanja ostatka nakon uparavanja korištenje rotacijskog uparivača dodano je kao alternativa postojećoj metodi; kod određivanja sadržaja uporaba obojenog indikatora zamijenjena je potenciometrijskim određivanjem završne točke;

- monografija Ulje jetre bakalara (1192) u kojoj je naslov monografije izmijenjen tako da je izbrisan dio naziva "vrste A"; u ispitivanju vitamina D3 izmijenjen je reagens koji se koristi za opis stacionarne faze; kod određivanja sastava masnih kiselina spominjanje "vrste A" izbrisano je iz naziva odgovarajuće slike.

U skladu s novim Dodatkom HRF 5.8 revidiran je Popis do sada prevedenih tekstova Europske farmakopeje koji su objavljeni u Hrvatskoj farmakopeji.

HALMED poziva kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svaki Dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije, odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati. Tekstove Hrvatske farmakopeje iz on-line izdanja moguće je kopirati i ispisivati.

Godišnju licencu za korištenje svih izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence iznosi 300,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi provede plaćanje, korisniku je omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik zaprima e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

Detaljni priručnik za korisnike Hrvatske farmakopeje dostupan je ovdje.

Popis do sada prevedenih tekstova Europske farmakopeje koji su objavljeni u Hrvatskoj farmakopeji dostupan je ovdje.

Često postavljana pitanja mogu se pogledati ovdje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje.

Svi dodatni, informativni sadržaji vezani uz Hrvatsku farmakopeju dostupni su na internetskim stranicama HALMED-a u rubrici Hrvatska farmakopeja.

Na vrh stranicePovratak