Novosti i edukacije

Obveza prijave izmjene nakon završetka PSUSA postupaka

23.03.2022.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je informacije o ishodima PSUSA postupaka koji obuhvaćaju lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj. Navedene informacije dostupne su u tablici na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

Predmetna tablica zanovljena je ishodima PSUSA postupaka za sljedeće djelatne tvari:

  • betametazon
  • laktuloza
  • folkodin
  • loperamid i loperamid/simetikon
  • levonorgestrel (sve indikacije osim hitne kontracepcije)
  • remifentanil
  • paracetamol (formulacija za intravensku primjenu)
  • nadroparin
  • mofetilmikofenolat, mikofenolatna kiselina
  • takrolimus

Sukladno čl. 50. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i čl. 16 Uredbe (EZ) br. 726/2004, nositelji odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatne tvari obuhvaćene navedenim postupcima dužni su osigurati da su podaci o lijeku u skladu s najnovijim znanstvenim saznanjima. U slučajevima u kojima ishodi PSUSA postupaka uključuju provođenje regulatornog postupka, poput uvođenja novih informacija u sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC) i uputu o lijeku (PL), nositelji odobrenja obvezni su podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja.

Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu potrebno je navesti broj PSUSA postupka.

Povratak