Novosti i edukacije

Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

26.07.2022.

Uspješan završetak Twinning projekta "Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)" obilježen je završnom konferencijom održanom dana 19. srpnja 2022. godine je u hotelu CUE u Podgorici, u Crnoj Gori. Provedba projekta trajala je ukupno 18 mjeseci, odnosno od siječnja 2021. godine do srpnja 2022. godine.

Twinning projekt proveden je pod vodstvom Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), u suradnji sa stručnjacima iz Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Putem ovoga projekta Republika Hrvatska je kao država članica Europske unije pružila tehničku i stručnu pomoć CInMED-u u procesu usklađivanja poslovanja i zakonodavstva s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU-a na području lijekova i medicinskih proizvoda, te jačanja institucionalnih kapaciteta Instituta.

Ovom prigodom, veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori, Nj.E. Veselko Grubišić, naveo je kako je riječ o šestom od ukupno sedam Twinning projekata u toj zemlji za čiju su provedbu dosad odabrane hrvatske institucije. Također je istaknuo posvećenost Republike Hrvatske pomaganju Crnoj Gori u procesu integracije u europsku obitelj te pozvao institucije Crne Gore da se još više uključe u EU projekte i maksimalno iskoriste sve prednosti koje pružaju.

U svojem govoru prof. Siniša Tomić, ravnatelj HALMED-a te voditelj projekta na strani Republike Hrvatske istaknuo je kako su ostvareni impresivni rezultati te su uspješno provedene sve planirane aktivnosti, unatoč okolnostima izazvanima ratom u Ukrajini te pandemijom bolesti COVID-19 koje su u fokus stavile problem mogućih nestašica lijekova i dostupnosti zdravstvene skrbi. Prof. Tomić dodatno je naglasio: "Kroz razmjenu znanja naši su stručnjaci provodili intenzivno prilagođavanje poslovnih procesa CInMED-a europskim standardima. Europski acquis communautaire kontinuirano je usvajan tijekom ove suradnje te će se nastaviti primjenjivati u razvoju institucionalnih i regulatornih kapaciteta CInMED-a".

Doc. Snežana Mugoša, direktorica CInMED-a i voditeljica projekta sa strane Crne Gore kao zemlje korisnice u svojem je govoru zahvalila svim sudionicima koji su dali svoj doprinos uspješnoj implementaciji projekta te istaknula izvrsnu suradnju s HALMED-om. "Ovaj projekt je nastavak naše dugogodišnje uspješne suradnje tijekom koje je HALMED postao naš partner i podrška na putu k Europskoj uniji, ali i uzor da u svom radu primjenjujemo najviše europske i međunarodne standarde i gradimo vlastite potencijale i kredibilitet Instituta", naglasila je doc. Mugoša.

Tijekom konferencije sudionicima su se također obratili Dobromir Hristov, program menadžer Delegacije EU u Crnoj Gori te Dragomir Marković, predstavnik Direktorata za financiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva financija Crne Gore.

U sklopu konferencije rezultate projekta predstavila je Lina Čačić iz HALMED-a, stalna savjetnica za predmetni Twinning projekt. Pritom je istaknula najvažnije aktivnosti u okviru tri glavna projektna cilja koji su se odnosili na jačanje kapaciteta i vidljivosti CInMED-a, poboljšanje sustava farmakovigilancije i nadzora medicinskih proizvoda u Crnoj Gori te unapređenje sustava odobravanja lijekova, kliničkih ispitivanja i inspekcije u Crnoj Gori. Tijekom projekta, izrađeni su strateški dokumenti, pravilnici i smjernice, standardne operativne procedure te dokumenti za provođenje inspekcija i izradu edukativnih materijala. Provedene su brojne edukacije, radionice, treninzi za zaposlenike te studijski posjeti tijekom kojih je omogućen prijenos znanja i praktičnih iskustava. Osim toga, provedene su aktivnosti usmjerene na povećanje vidljivosti Instituta kao što su edukacija iz odnosa s javnošću, krizne komunikacije i provođenja javno-edukativnih kampanja. U sklopu projekta održan je sastanak s predstavnicima medija i udruga pacijenata i zdravstvenih radnika pod nazivom "Zajedno za sigurnu primjenu lijekova" s ciljem promoviranja značaja kontinuiranog praćenja sigurnosti primjene lijekova u Crnoj Gori. Provođenjem navedenih aktivnosti omogućena je snažnija prilagodba radnih procesa europskim standardima te su ojačani operativni kapaciteti CInMED-a.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici HALMED-a i CinMED-a te drugih uključenih institucija Republike Hrvatske i Crne Gore.

Projekt je financirala Europska unija iznosom od 340.000 eura i sufinancirala Crna Gora iznosom od 60.000 eura. Projekt je proveden kao dio pretpristupnog procesa Crne Gore prema članstvu u EU-u te ima važnu ulogu u unapređenju zdravstvenog sustava i zaštite pacijenata u toj zemlji.

Fotogalerija

Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Na vrh stranicePovratak