Novosti i edukacije

20 godina HALMED-a

02.10.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obilježava 20. obljetnicu svojeg osnutka.

Dana 1. listopada 2003. godine, spajanjem dvaju državnih zavoda - Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova i Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata - uz preuzimanje dijela poslova koje je do tada obavljalo ministarstvo nadležno za zdravstvo, osnovan je HALMED kao jedinstvena ustanova nadležna za lijekove i medicinske proizvode.

Danas, dva desetljeća kasnije, HALMED je temeljem svog rada prepoznat kao kvalitetna agencija predana svojoj javnozdravstvenoj ulozi, a djelovanje HALMED-a u mnogim je segmentima prepoznato kao dobra praksa ne samo u europskim, već i u svjetskim razmjerima.

Kontinuiranim održavanjem visoke kvalitete svojeg rada, HALMED osigurava da su lijekovi i medicinski proizvodi koji dolaze do hrvatskih građana sigurni, kvalitetni i djelotvorni. Osim uloge nacionalnog regulatornog tijela za lijekove i medicinske proizvode, HALMED je već 10 godina i punopravni član europske regulatorne mreže, gdje se također iskazao kao snažna nacionalna agencija koja je, odmah po pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, uspješno preuzela sve svoje zadaće i odgovornosti koje nosi članstvo u EU regulatornoj mreži.

Povodom ove obljetnice HALMED je na svojim je internetskim stranicama priredio niz informativnih tekstova okupljenih u prigodnu rubriku "20 godina HALMED-a" kako bi pacijente i korisnike lijekova, zdravstvene radnike, podnositelje zahtjeva te predstavnike medija i širu javnost pobliže upoznao s ostvarenim međunarodnim priznanjima i postignućima, relevantnim projektima u kojima trenutačno sudjeluje te nacionalnom i međunarodnom suradnjom koju intenzivno razvija. Pregled značajnijih međunarodnih priznanja i postignuća HALMED-a dostupan je i u nastavku ove obavijesti.

Ovom prigodom upućujemo iskrenu zahvalu svim suradnicima i zaposlenicima HALMED-a na savjesnom i odgovornom radu te na iznimnom trudu i naporima koje neprestano ulažu da bi ovakva postignuća bila moguća iz godine u godinu.

U skladu sa svojom javnozdravstvenom zadaćom, HALMED će nastaviti spremno odgovarati na potrebe pacijenata, težiti izvrsnosti u svojem radu te osnaživati regulatorni sustav i jačati njegovu transparentnost, na dobrobit svih korisnika lijekova i medicinskih proizvoda.

Povratak