Novosti i edukacije

Objavljen letak o projektu IncreaseNET

21.03.2024.

Obavještavamo vas da je objavljen letak o projektu IncreaseNET, koji je dostupan u rubrici O HALMED-u/20 godina HALMED-a/Projekt IncreaseNET, odnosno ovdje.

Predmetni letak pruža sažeti prikaz najvažnijih informacija o projektu te je dostupan na engleskom jeziku.

IncreaseNET je projekt koji se provodi u sklopu programa "EU za zdravlje (EU4Health programme)" od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026. godine. Cilj projekta je identifikacija i povećanje potrebnih ekspertiza i kompetencija unutar regulatorne mreže EU-a te razvoj dodatnih kapaciteta potrebnih za suočavanje s izazovom koji predstavlja razvoj znanosti na području lijekova i medicinskih proizvoda.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u projektu IncreaseNET ima ulogu voditelja radnog paketa 2 (WP2 Dissemination and communication) te aktivno sudjeluje u ostalim radnim paketima.

Povratak