Novosti i edukacije

Obveza prijave izmjene nakon završetka PSUSA postupaka

15.04.2024.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je informacije o ishodima PSUSA postupaka koji obuhvaćaju lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj. Navedene informacije dostupne su u tablici na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

Predmetna tablica zanovljena je ishodima PSUSA postupaka za sljedeće djelatne tvari:

 • liposomalni doksorubicin
 • rivaroksaban
 • vortioksetin
 • tadalafil
 • etopozid
 • abacavir/lamivudine
 • pramipeksol
 • etopozid
 • levosalbutamol, salbutamol
 • gemcitabin
 • paroksetin
 • ibuprofen, ibuprofen lizin, ibuprofen/kofein
 • gentamicin (sistemska primjena)
 • racekadotril
 • piroksikam
 • klaritromicin
 • venlafaksin
 • flukonazol
 • furosemid/spironolakton
 • oksikodon
 • tenofovirdizoproksil
 • takrolimus (samo topikalna primjena)
 • gadoteridol
 • dinatrijev gadoksetat
 • gadobutrol
 • moksifloksacin (sistemska primjena)
 • gadobenatna kiselina
 • ceftriakson
 • gadoteratnu kiselinu (i.v. i intravaskularna formulacija)
 • mifepriston
 • mizoprostol (ginekološka indikacija - prekid trudnoće)
 • fentanil (transmukozni put primjene)
 • sunitinib
 • mofetilmikofenolat; mikofenolatna kiselina

Sukladno čl. 50. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i čl. 16 Uredbe (EZ) br. 726/2004, nositelji odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatne tvari obuhvaćene navedenim postupcima dužni su osigurati da su podaci o lijeku u skladu s najnovijim znanstvenim saznanjima. U slučajevima u kojima ishodi PSUSA postupaka uključuju provođenje regulatornog postupka, poput uvođenja novih informacija u sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC) i uputu o lijeku (PL), nositelji odobrenja obvezni su podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja.

Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu potrebno je navesti broj PSUSA postupka.

Povratak