Novosti i edukacije

Stupile na snagu izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a

01.07.2024.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava korisnike svojih usluga da su dana 1. srpnja 2024. godine na snagu stupile izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a, na koje je suglasnost dalo Ministarstvo zdravstva. Izmijenjen i dopunjen Cjenik dostupan je u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Izmijenjen i dopunjen Cjenik primjenjivat će se za sve usluge u području lijekova i medicinskih proizvoda koje HALMED izvrši i fakturira nakon datuma stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna bez obzira na datum predaje zahtjeva.

Cijene usluga HALMED-a u području veterinarsko-medicinskih proizvoda ostaju nepromijenjene.

Povratak