Novosti i edukacije

HRPRES2020: HALMED domaćin prvog virtualnog sastanka Mreže nacionalnih agencija za lijekove

29.05.2020.

Dana 28. svibnja 2020. godine održan je sastanak Mreže nacionalnih agencija za lijekove (engl. Heads of Medicines Agencies, HMA) koji je organizirala Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. Riječ je o strateški najvažnijem sastanku s područja lijekova koji HALMED organizira tijekom HRPRES2020. Ujedno je to jubilarni, 100. sastanak tijela HMA te prvi sastanak ovog tijela održan virtualnim putem, u skladu s novonastalim okolnostima povezanima s pandemijom bolesti COVID-19.

Sastanak je vodio ravnatelj HALMED-a, izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić koji je u uvodnome dijelu uz dobrodošlicu sudionicima istaknuo: "Slogan hrvatskog predsjedanja - 'Snažna Europa u svijetu punom izazova' najbolje opisuje važnost zajedničkog djelovanja sviju nas u suočavanju s izazovima koje je pandemija bolesti COVID-19 postavila pred članice Europske unije kao i pred cijeli svijet." Također, povodom održavanja stotog sastanka tijela HMA, prof. Tomić zahvalio je Upravljačkoj skupini tijela HMA na svim naporima i podršci posvećenoj osiguranju djelovanja europske regulatorne mreže za lijekove te Stalnom tajništvu tijela HMA zbog uspješnog doprinosa kontinuitetu rada mreže.

Sudionike je pozdravio i zaželio im dobrodošlicu predstavnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Tomislav Kiš, dr. med. vet., načelnik Sektora za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo.

Tijekom sastanka, u skladu s trenutačnom situacijom, predavanja i rasprave bili su većinom usmjereni na funkcioniranje europske mreže za lijekove u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

U svojem izlaganju izvršni direktor Europske agencije za lijekove, profesor Guido Rasi izvijestio je o prilagodbama rada EMA-e kako bi se osiguralo neometano provođenje regulatornih postupaka te održavanje sjednica znanstvenih povjerenstava i radnih skupina u kojima sudjeluju predstavnici nacionalnih tijela za lijekove. Također, istaknuo je aktivnosti koje EMA provodi u informiranju pacijenata, zdravstvenih radnika te predstavnika znanstvenih institucija i farmaceutske industrije.

Nakon uvodnog predavanja Thomasa Senderovitza, dr. med., voditelja Upravljačke skupine tijela HMA o stečenim iskustvima regulatornih tijela za lijekove te ključnim inicijativama pokrenutim u situaciji povezanoj sa širenjem bolesti COVID-19, održana je rasprava sudionika u svrhu pronalaženja odgovarajućih rješenja za unaprjeđenje upravljanja krizama u budućim situacijama.

Predstavnik Europske komisije, Andrzej Rys, dr. med., ravnatelj za zdravstvene sustave, medicinske proizvode i inovacije opće uprave SANTE u svojem je predavanju istaknuo blisku suradnju Komisije s EMA-om i državama članicama kako bi se građanima EU omogućila cjepiva i lijekovi za COVID-19, istovremeno vodeći računa i o dostupnosti postojećih terapija.

U sklopu sastanka održan je okrugli stol koji je moderirao ravnatelj Javne agencije Republike Slovenije za lijekove i medicinske proizvode, Momir Radulović, mr. pharm. Tom su prigodom svi predstavnici regulatornih tijela država članica EU-a izvijestili o najvažnijim iskustvima stečenima tijekom pandemijskog razdoblja te o izazovima s kojima su se susreli a koji su se uglavnom odnosili na osiguranje dostupnosti terapija za COVID-19, ali i lijekova i medicinskih proizvoda općenito te o prilagodbama uvedenima u rad regulatornih tijela tijekom novonastalih okolnosti.

U preostalom dijelu sastanka sudionici su razmijenili informacije o razvoju terapijskih opcija i cjepiva za COVID-19 te o načinima praćenja nestašica i opskrbe tržišta lijekovima i medicinskih proizvodima tijekom pandemije. Uz navedeno, raspravljali su o temama kao što su osiguranje poslovnog kontinuiteta mreže, klinička ispitivanja te implementacija nove Uredbe o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Osim toga, prikazan je izvještaj o razvoju zajedničke strategije Europske agencije za lijekove (EMA) i Mreže nacionalnih agencija za lijekove (HMA) za razdoblje od 2020. do 2025. godine koja je većim dijelom izrađena upravo tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Sastanak je, iako održan u izmijenjenim okolnostima, u virtualnom formatu, od strane sudionika ocijenjen iznimno uspješnim te izuzetno važnim za održavanje kontinuiteta rada tijela HMA.

Sastanku je prisustvovalo oko 90 članova tijela HMA koje čine ravnatelji i drugi predstavnici nadležnih nacionalnih regulatornih tijela za lijekove za primjenu kod ljudi i veterinarsko-medicinske proizvode u Europskom gospodarskom prostoru. Uz njih su na sastanku sudjelovali predstavnici Europske komisije, Europske agencije za lijekove te Vijeća Europe.

Tijelo HMA sastaje se u domaćinstvu države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije te okuplja ravnatelje svih regulatornih agencija za lijekove država članica u svrhu donošenja ključnih odluka o pitanjima za zdravlje pacijenata i javno zdravlje u EU-u. Kroz njihov zajednički rad ostvaruje se harmonizirano djelovanje na razini EU-a te provodi međusobna suradnja država članica EU-a na području reguliranja i praćenja sigurnosti primjene lijekova, kao i osiguravanja dostupnosti odgovarajuće terapije za pacijente.

Na vrh stranicePovratak