Novosti i edukacije

HRPRES2020: Održan virtualni sastanak Radne skupine voditelja za kvalitetu (WGQM)

10.06.2020.

Od 9. do 10. lipnja 2020. godine održan je sastanak Radne skupine voditelja za kvalitetu (engl. Working Group of Quality Managers, WGQM), u sklopu aktivnosti Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. Sastanak je održan virtualnim putem, u skladu s novonastalim okolnostima povezanima s pandemijom bolesti COVID-19.

Organizacijsku podršku pružio je predsjednik WGQM-a Klaus Stüwe, dipl. ing. biotechn. et biol. mol. iz austrijske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (BASG-AGES) koji je ujedno i vodio ovaj sastanak.

U uvodnome dijelu sudionike je pozdravio i zaželio im dobrodošlicu ravnatelj HALMED-a prof. dr. sc. Siniša Tomić te je pritom istaknuo važnost ove radne skupine čije djelovanje predstavlja značajan doprinos poboljšanju standarda kvalitete i razvoju najboljih praksi unutar Europske regulatorne mreže za lijekove.

Tijekom sastanaka, predsjednik WGQM-a, Klaus Stüwe izvijestio je sudionike o dosadašnjem radu na Strategiji Europske regulatorne mreže za lijekove te statusu revizije WGQM dokumenata. Također, sudionici su pozvani da se prijave na izbor novog predsjednika i dopredsjednika WGQM-a koji će se održati tijekom sljedećeg sastanka ove radne skupine u studenom 2020. godine.

Hrvatski predstavnik u WGQM-u, dr.sc. Hrvoje Tumir, dipl.ing.kem., HALMED, predstavio je dosadašnji rad Koordinacijske grupe za sustavno vrednovanje europskih agencija za lijekove (engl. HMA BEMA Steering Group) u 2020. godini te najavio plan organizacije nadolazećeg ciklusa vrednovanja poslovanja agencija za lijekove unutar europskog gospodarskog područja, prema unaprijed određenim kriterijima uspješnosti. U drugom dijelu sastanka, predstavnici nadležnih tijela razmijenili su informacije o najvažnijim iskustvima vezanima uz osiguranje planova kontinuiteta te o izazovima koji su se odnosili na upravljanje rizicima tijekom razdoblja pandemije bolesti COVID-19. Nadalje, sudionici su raspravljali o aktualnim temama vezanima uz provođenje unutarnjih nadzora te statusu organizacije treninga za unutarnje ocjenitelje.

Sastanku je prisustvovalo oko 60 sudionika, članova WGQM-a te predstavnika Europske agencije za lijekove (EMA). Sudionici su ocijenili sastanak vrlo uspješnim te izuzetno važnim za održavanje kontinuiteta rada WGQM-a.

--------
Radna skupina voditelja za kvalitetu (engl. Working Group of Quality Managers, WGQM) djeluje pri tijelu Mreža nacionalnih agencija za lijekove (engl. Heads of Medicines Agencies, HMA) donoseći smjernice koje se odnose na upravljanje kvalitetom unutar država članica te na sustavno vrednovanje najboljih praksi i načela unutar Europske unije. WGQM radi na poboljšanju razmjene stručnosti u pogledu upravljanja kvalitetom te izvješćuje tijelo HMA o svim slučajevima dobrih praksi značajnih za unapređenje Europske regulatorne mreže za lijekove.

Na vrh stranicePovratak