Novosti i edukacije

Obavijest o povlačenju određenih serija velikih polimernih stezaljki

07.01.2009.

Tvrtka Sanyko d.o.o., kao zastupnik proizvođača Teleflex Medical S.A.S., Francuska, obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o povlačenju određenih serija medicinskog proizvoda Weck Hem-o-lok velike polimerne stezaljke (šifra proizvoda 544240) zbog neispravnosti.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode je o povlačenju obavijestila sve korisnike navedenih proizvoda.

Povratak