Novosti i edukacije

"Croatia ready for action on EU medicines regulation front"

Povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i punopravnog uključivanja Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u EU procese na području regulative lijekova, u srpnju 2013. godine u časopisu Scrip Regulatory Affairs objavljen je razgovor s dr. sc. Violom Macolić Šarinić, dr. med. spec.

Dr. sc. Viola Macolić Šarinić je u razgovoru istaknula važnost pravovremenih priprema koje je HALMED poduzeo u ključnim područjima regulative lijekova. U članku su predstavljene i promjene u zakonodavstvu lijekova u Republici Hrvatskoj, kao i načini na koje se HALMED namjerava uključiti u procese na području regulative lijekova u Europskoj uniji te dati svoj doprinos u novom regulatornom okruženju.

Preuzimanje članka (Scrip Regulatory Affairs, srpanj 2013.)

Povratak