Novosti i edukacije

Lijekovi i Internet

Informacije o lijekovima i medicinski savjeti dostupni na Internetu, kao i široka lepeza lijekova koji se prodaju tim putem, područja su koja sa sobom nose brojne rizike. Glavni je problem golema količina dostupnih informacija te veliki broj iznimno sumnjivih ponuda.

Iako se Internet u određenoj mjeri može pokazati korisnim, nipošto ne može nadomjestiti posjet kvalificiranom stručnjaku medicinske i farmaceutske struke. Potrebno je o informacijama pronađenima na Internetu razgovarati sa stručnjacima iz zdravstvene ustanove, ljekarne ili specijalizirane prodavaonice za promet lijekovima. Mnogi od lijekova koji se prodaju Internetom nedostatne su kakvoće, prate ih netočni podaci ili su krivotvoreni. Pribavljanje takvih pripravaka putem Interneta predstavlja stoga rizik za zdravlje. To se osobito odnosi na lijekove koji se često zlorabe, primjerice ilegalni narkotici ili sredstva za smirenje.

Ove je naputke sastavila radna skupina Vijeća Europe i Švicarske agencije za lijekove (Swissmedic). Tekst je djelomično nadopunjen i prilagođen od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Molimo Vas da odvojite nekoliko trenutaka kako biste ih pročitali.

Rizici za zdravlje na koje treba pripaziti pri pretraživanju Interneta

 • Obmanjujuće informacije o lijekovima
  BUDITE OPREZNI! Neprestano imajte na umu da su ponuđene informacije često pristrane, nepotpune i/ili netočne.
 • Nezakonite radnje
  OBRATITE POZORNOST NA: internetske dijagnoze, nepotpune, obmanjujuće ili pogrešne savjete i terapije lijekovima koje su neprimjerene vašem slučaju ili su za Vas štetne, neprimjereno liječenje te financijski rizik (proizvodi koji se prodaju putem Interneta nerijetko su skuplji nego u specijaliziranim prodavaonicama ili u ljekarnama, odnosno ne postoji mogućnost povrata novca ili pak mogućnost obeštećenja u slučaju nastanka štete, a postoji i rizik zapljene takvih lijekova od strane carinskih vlasti.
 • Lijekovi koji su nezakonito stavljeni u promet (putem internetskih stranica, oglasnika ili elektroničke pošte)
  BUDITE OPREZNI! Ovi proizvodi često imaju nedostatke povezane s kakvoćom, učinkovitošću i sigurnošću (krivotvoreni ili zabranjeni proizvodi, prejako ili preslabo doziranje lijeka, lijekovi koji nisu odobreni).

Ako su Vam potrebne informacije

Ovlašteni zdravstveni djelatnici najkvalificiraniji su da Vam pomognu prilikom izbora lijeka, a mogu Vas i uputiti na izvore informacija koji odgovaraju Vašim potrebama.

Najbolji način da iskoristite prednosti Interneta i da prepoznate rizične ponude jest kritičko propitivanje ponuđenih medicinskih informacija.

Izvori informacija o medicinskim temama

 • Ovlašteni liječnici i ljekarnici - pouzdani izvori
 • Nadležna državna tijela u području zdravstva - izvori koji su lako dostupni i nude pouzdane informacije
 • Službene zdravstvene ustanove - izvori koji su lako dostupni i u pravilu nude pouzdane informacije
 • Medicinske knjižnice i akademski izvori - informacije koje su pouzdane, ali u pravilu sadrže stručnu terminologiju
 • Organizacije medicinske struke - informacije koje su pouzdane, ali u pravilu sadrže stručnu terminologiju
 • Organizacije potrošača i pacijenata - jezik prilagođen potrošaču, u pravilu nude pouzdane informacije
 • Neprofitne organizacije - lako dostupne ako su poznate, u pravilu nude pouzdane informacije
 • Tvrtke - načelno nude isključivo informacije o svojim proizvodima
 • Praktički svi ostali izvori, pojedinci, nepoznate internetske stranice - uglavnom pružaju nepouzdane ili netočne informacije

Podsjetnik za provjeru informacija o lijekovima

Što bi internetske stranice trebale sadržavati?

1. Tko je postavio internetske stranice?

 • Sadrže li vjerodostojne podatke o stručnim kvalifikacijama te imenu autora ili organizacije?
 • Je li dostupna (cjelovita) kontakt adresa?

2. Nude li se na stranicama pouzdane, cjelovite i ažurne informacije?

 • Pružaju li uravnoteženu informaciju odnosno jesu li navedene i prednosti i rizici?
 • Jesu li ponuđene informacije ažurirane ili korigirane u novije vrijeme?
 • Jesu li navedeni prvotni izvori pouzdani?
 • Postoje li poveznice koje vode prema nepouzdanim internetskim stranicama?
 • Provjerite informacije uz pomoć drugih izvora i razgovarajte o njima sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

3. Odgovaraju li informacije Vašim potrebama?

 • Saznajte kome su informacije namijenjene (kvalificiranim zdravstvenim djelatnicima, tvrtkama, javnosti/pacijentima).
 • Odgovaraju li na Vaša pitanja?

Primijenite ovaj podsjetnik na svoje omiljene internetske stranice s lijekovima kako biste provjerili što je naizgled u redu, a što se čini sumnjivim.

Provjera pouzdanosti medicinskih informacija može oduzeti mnogo vremena, ali za određeni stupanj budnosti ipak nije potrebno mnogo:

 • Postavljajte prava pitanja!
 • Pouzdajte se u zdrav razum!
 • Nikada ne ustupajte svoje osobne podatke ako niste potpuno sigurni da internetske stranice imaju odgovarajuće mehanizme za sigurnost i zaštitu podataka!
 • Razgovarajte o informacijama koje ste prikupili na Internetu sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Čemu treba pristupati s nepovjerljivošću?

 • Zajamčenim brzim ili senzacionalnim rezultatima
 • Izjavama o "magičnom izlječenju" ili tajnim receptima
 • Svjedočanstvima stručnjaka ili pacijenata
 • Tvrdnjama kako je lijek prikladan za širok raspon različitih bolesti ili pak za svakoga
 • Internetskim stranicama bez potpune adrese koje nude isključivo kontakt putem elektroničke pošte
 • Agresivnom pristupu prodaji, primjerice kada se posjetitelju otežava napuštanje stranica

Ako vam je potreban recept ili medicinski savjet, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Provjerite je li maloprodajno mjesto ovlašteno za prodaju ili ponudu tih proizvoda i usluga (provjerite u nadležnim tijelima Republike Hrvatske).

Ako se ne osjećate dobro, obratite se svojem liječniku!

Birajte pouzdane lijekove!

Kupujte isključivo one lijekove koji su odobreni u Republici Hrvatskoj (odobrenje za stavljanje u promet izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode) i to na ovlaštenim prodajnim mjestima. Konzultirajte se sa zdravstvenim djelatnikom (liječnikom, ljekarnikom) o pravilnoj primjeni lijeka.

Provjerene, kvalitetne lijekove u promet stavljaju ovlaštene osobe u ovlaštenim prodajnim mjestima koja su odobrena od strane nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj (Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ministarstvo zdravlja).

UPOZORENJE: U Republici Hrvatskoj nije dozvoljeno uvoziti lijekove koji su naručeni putem Interneta ili pošte. Svaki takav lijek koji dospije na carinu neće biti dostavljen osobi koja ga je naručila zbog sumnje u podrijetlo tog lijeka i njegovu kakvoću s obzirom na to da u tom slučaju lijek nije provjeren ni odobren od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Ako lijek koji Vam je neophodan nije odobren u Republici Hrvatskoj, konzultirajte se sa svojim liječnikom. Takve lijekove za potrebe pojedinca, na njegovu vlastitu odgovornost i temeljem recepta liječnika moguće je uvesti uz prethodnu suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i putem ovlaštenih veleprodaja.

Imajte na umu da prilikom naručivanja lijekova putem Interneta izlažete svoje zdravlje velikom riziku!

Sljedeće internetske stranice nude više konkretnijih informacija o Internetu i lijekovima:

Na vrh stranicePovratak