Promet, proizvodnja i inspekcija

Prodaja medicinskih proizvoda na daljinu putem Interneta

Sukladno članku 50. stavak 1. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.), pravne i fizičke osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda i veleprodaje mogu obavljati promet medicinskim proizvodima na daljinu putem Interneta u skladu sa svojom djelatnošću te sukladno posebnom propisu.

Informacije o specijaliziranim prodavaonicama koje obavljaju djelatnost prometa medicinskim proizvodima na daljinu putem Interneta dostupne su u Bazi dozvola za proizvodnju i promet, odnosno ovdje.

Popis pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, a dostavile su HALMED-u podatke propisane člankom 50. stavak 2. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/13.) dostupan je ovdje.

Download centar...