Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od slučajnog predoziranja prilikom primjene lijeka Perfalgan 10 mg/ml (intravenski paracetamol)

13.03.2012.

Tvrtka PharmaSwiss d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Perfalgan 10 mg/ml, je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo liječnicima o riziku od medikacijske pogreške i posljedičnog slučajnog predoziranja u novorođenčadi i dojenčadi prilikom primjene lijeka Perfalgan 10 mg/ml. Pismom se liječnike također informira o riziku slučajnog predoziranja u svih bolesnika tjelesne težine ≤50 kg i podsjeća na trenutno važeće preporuke za doziranje.

U pismu se navode preporuke za izbjegavanje nehotičnog predoziranja uz opće uvjete za doziranje temeljeno na tjelesnoj težini bolesnika. Jačina lijeka Perfalgan 10 mg/ml je 10 miligrama paracetamola na 1 mililitar otopine. Do pogreške u doziranju lijeka može doći ako se doza lijeka koji je potrebno primijeniti izračuna u miligramima, a lijek se primijeni u mililitrima. Rezultat ove pogreške jest primjena doza 10 puta viših od preporučene doze paracetamola. Kako bi se izbjeglo pogrešku u doziranju u novorođenčadi i dojenčadi te zabunu između miligrama (mg) i mililitra (ml), preporučuje se specificirati namijenjeni volumen za primjenu u mililitrima (ml).

Zbog gore navedenog će nove, pojašnjene, preporuke za doziranje i primjenu lijeka Perfalgan 10 mg/ml biti u što skorijem roku uvrštene u Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

U HALMED-u do sada nije zaprimljena niti jedna prijava nuspojave, medikacijske pogreške niti predoziranja za lijek Perfalgan 10 mg/ml. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene ovog lijeka te će o svakom novom podatku javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak