Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od ponavljajućih trombotskih događaja u bolesnika s antifosfolipidnim sindromom na terapiji direktnim oralnim antikoagulansom

22.05.2019.

Nositelji odobrenja Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH te Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od ponavljajućih trombotskih događaja u bolesnika s antifosfolipidnim sindromom (AFS) na terapiji direktnim oralnim antikoagulansom (engl. direct oral anticoagulants, DOAC).

Sažetak

  • U bolesnika s dijagnosticiranim antifosfolipidnim sindromom (AFS) koji imaju trombozu u anamnezi, primjena rivaroksabana povezana je s povećanim rizikom od ponavljajućih trombotskih događaja, u usporedbi s varfarinom. Drugi direktni oralni antikoagulansi (DOAC), apiksaban, edoksaban i dabigatraneteksilat, mogu biti povezani sa slično povećanim rizikom od ponavljajućih trombotskih događaja u usporedbi s antagonistima vitamina K, kao što je varfarin.
  • Direktni oralni antikoagulansi (DOAC) se ne preporučuju bolesnicima s antifosfolipidnim sindromom (AFS), osobito visokorizičnim bolesnicima pozitivnim na sva tri antifosfolipidna testa - lupus antikoagulans, antikardiolipinska antitijela i anti-beta 2 glikoprotein I antitijela.
  • Potrebno je provjeriti je li nastavak liječenja DOAC-ima za prevenciju tromboembolijskih događaja prikladan za bolesnike s AFS-om, osobito za one visokorizične, te razmotriti prijelaz na terapiju antagonistima vitamina K.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Popis lijekova trenutačno dostupnih u prometu u Republici Hrvatskoj na koje se odnosi predmetno Pismo dostupan je ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak