O HALMED-u

Članovi povjerenstava i vanjski suradnici

SOP o sukobu interesa

Pravila sprječavanja sukoba interesa

Povjerenstvo za lijekove

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Ana Borić Bilušić član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Željka Davosir Klarić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Dijana Derganc član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Igor Guljašević član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jasna Ikić Komesar član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Adrijana Ilić Martinac član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ines Jurač član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jelena Krajačić-Bucić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Maja Lovrek Romčević član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Željana Margan Koletić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Koraljka Meštrović član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Katica Milčić član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Neven Milčić član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Jadranka Milić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Vesna Osrečki član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Gorana Perina Lakoš član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Sanja Prpić član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Zrinka Šimundža-Perojević član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Sabina Uzeirbegović član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Katarina Vučić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis

Povjerenstvo za medicinske proizvode

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Svjetlana Čala član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Zdravko Mandić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Suzana Oštarčević član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Željko Romić član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Zdenko Stanec član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Maja Strozzi član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Ilija Škrinjarić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jasenka Škrlin član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis

Povjerenstvo za sigurnost primjene lijekova

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Adriana Andrić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Kristina Andrić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Selma Arapović Džakula član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Željka Babić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Vesna Bačić Vrca član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Marko Barešić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Maja Bašić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivica Belina član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Ljiljana Betica Radić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Nada Božina član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Marina Dimov Di Giusti član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Daniel Ferlin član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Marina Flamaceta član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Nives Gojo Tomić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Tihana Govorčinović član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Renata Gutt Nuk član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Katarina Gvozdanović član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Miroslav Hanževački član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Milena Jadrijević-Mladar Takač član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Aleksandar Knežević član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Darija Kolarić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Tomislav Kremer član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Darko Krnić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Marina Lesičar član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jelena Leventić Bagatin član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Neven Ljubičić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Sandra Ljubičić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Zoran Manojlović član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Petar Mas član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Suzana Mimica Matanović član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Nikica Mirošević Skvrce član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Vlatko Pejša član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Livia Puljak član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Davor Puljević član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Mateja Radačić Aumiler član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Arnes Rešić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Marko Skelin član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jelena Smoljanović Resanović član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Dragan Soldo član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Iveta Šimić član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Irena Tabain član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Maja Tabak Slošić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jasminka Tadin član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Petra Turčić član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Rajka Turk član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Vera Vlahović Palčevski član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Radovan Vrhovac član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Tanja Živković Mikulčić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis

Povjerenstvo za farmakopeju

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Goran Benković član povjerenstva 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Davorka Jakšić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Planinka Jakšić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Željka Jug član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Igor Kalčić član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Marina Kukalj Banović član povjerenstva 1 - nema interesa - -
Biljana Nigović član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Roland Pulanić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Maria Luise Stričak član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Tina Šoštarić član povjerenstva 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Svjetlana Terzić član povjerenstva 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis

Vanjski suradnici

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Zorica Alerić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Katarina Antunac vanjski suradnik 3 - izravan interes - -
Vladimir Bauer vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Luka Bielen vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Vlatka Boričević Maršanić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Joško Božić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Anita Čorić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Višnja Drinovac Vlah vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Ana Dugonjić Okroša vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Nadira Duraković vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Damir Fabijanić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Igor Francetić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Mario Habek vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Anita Hafner vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Davorin Herceg vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Miroslav Herceg vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Irena Ivković-Jureković vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Ana Jerončić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Diana Jurić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Bernard Kaić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Martina Kavur Majer vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Anja Kladar vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Ivan Kosalec vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Vana Košta vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivana Kraljević vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Mirjana Kujundžić Tiljak vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Martina Kukec Jerković vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Tomislav Kuliš vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Vanja Lovretić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jasmina Lovrić vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Srećko Marušić vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Ana Marija Milat vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Darko Modun vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Jasenka Mršić-Pelčić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivana Mudnić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Jelena Osmanović Barilar vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Matej Paić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Dragan Palmović vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Goran Pelčić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivan Pepić vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Tamara Poljičanin vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivo Radman-Livaja vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Erden Radončić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Mirjana Sabljar Matovinović vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Damir Sapunar vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Željko Skoko vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Azijada Srkalović Imširagić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Helena Šarac vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Duška Šklebar vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ivan Šklebar vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Danijela Štimac vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Maja Valentić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Toni Valković vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Željka Vanić vanjski suradnik 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Dinko Vitezić vanjski suradnik 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Josip Zekić vanjski suradnik 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis