COVID-19

CHMP donio preporuku za davanje uvjetnog odobrenja za prvi lijek protiv bolesti COVID-19 u Europskoj uniji

25.06.2020.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) donijelo je preporuku za davanje uvjetnog odobrenja za stavljanje u promet lijeka Veklury (remdesivir) za liječenje bolesti COVID-19 u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina s pneumonijom čije liječenje zahtijeva primjenu dodatnog kisika.

Remdesivir je prvi lijek protiv bolesti COVID-19 za koji je podnesen zahtjev za davanje odobrenja u Europskoj uniji (EU). Ocjena podataka o remdesiviru provedena je u skraćenom vremenskom roku postupkom postupne ocjene. Riječ je o postupku koji EMA primjenjuje tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija, u kojem se podaci o lijeku se ocjenjuju čim postanu dostupni.

CHMP je 30. travnja 2020. započeo ocjenu podataka o kakvoći i proizvodnji, nekliničkih podataka te preliminarnih kliničkih podataka, kao i pratećih podataka o sigurnosti primjene iz programa milosrdnog davanja lijeka stoga je ocjena završena prije samog zaprimanja zahtjeva za stavljanje lijeka u promet, koji je podnesen dana 8. lipnja 2020. godine.

Postupak ocjene dokumentacije o lijeku zaključen je donošenjem ove preporuke. Ocjena se uglavnom temelji na podacima iz ispitivanja Adaptive COVID-19 Treatment Trial (NIAID-ACTT-1) koje je sponzorirao Nacionalni institut za alergiju i zarazne bolesti (NIAID), uz dodatne podatke iz drugih ispitivanja provedenih na remdesiviru.

Ispitivanjem NIAID-ACTT-1 procijenjena je učinkovitost planiranog 10-dnevnog liječenja remdesivirom, temeljem rezultata dobivenih na 1000 hospitaliziranih bolesnika s bolešću COVID-19. Kontrolna skupina bolesnika liječena je placebom, a glavna mjera učinkovitosti liječenja je vrijeme oporavka bolesnika. Pritom je oporavak definiran kao otpust iz bolnice i/ili prestanak potrebe za liječenjem dodatnim kisikom kod kuće ili prestanak potrebe za liječenjem dodatnim kisikom tijekom boravka u bolnici te prestanak potrebe za primanjem kontinuirane zdravstvene skrbi.

Zaključno, ispitivanjem je utvrđeno da su se bolesnici liječeni remdesivirom oporavili nakon otprilike 11 dana, u usporedbi s 15 dana za bolesnike liječene placebom. Ovaj učinak nije primijećen u bolesnika s blagim do umjerenim simptomima bolesti: vrijeme oporavka bilo je 5 dana u obje skupine bolesnika (liječenih remdesivirom i placebom). Bolesnici s teškim oblikom bolesti, čija je zastupljenost u ispitivanju oko 90%, oporavili su se nakon 12 dana ako su liječeni remdesivirom te nakon 18 dana ako su liječeni placebom. Međutim, nije uočena razlika u vremenu oporavka bolesnika u kojih je liječenje remdesivirom ili placebom započelo kad su već bili podvrgnuti mehaničkoj ventilaciji ili izvantjelesnoj membranskoj oksigenaciji (engl. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO). Podaci o udjelu smrtnih ishoda nakon 28 dana liječenja trenutačno se prikupljaju za konačnu ocjenu.

Uzimajući u obzir dostupne podatke, EMA je zaključila kako koristi primjene lijeka remdesivir nadmašuju njegove rizike u liječenju bolesnika s pneumonijom čije liječenje zahtjeva primjenu dodatnog kisika, odnosno u bolesnika s teškim oblikom bolesti. Remdesivir se primjenjuje infuzijom (drip) u venu te je njegova primjena ograničena na zdravstvene ustanove u kojima se bolesnici mogu pomno nadzirati; potrebno je pratiti funkciju jetre i bubrega prije i tijekom liječenja, kako je prikladno. Prvi dan liječenja treba se primijeniti doza od 200 mg remdesivira, putem infuzije. Od drugog do najmanje četvrtog i ne dulje od devetog dana liječenja treba se primjenjivati doza od 100 mg remdesivira dnevno, putem infuzije.

Preporučeno je davanje uvjetnog odobrenja za stavljanje remdesivira u promet, što je jedna od ubrzanih europskih regulatornih procedura koja omogućuje raniju dostupnost lijekova za liječenje bolesti za koje još ne postoji odgovarajuće terapijsko rješenje, uključujući izvanredne javnozdravstvene situacije poput trenutačne pandemije bolesti COVID-19. Ovom regulatornom procedurom EMA može donijeti preporuku za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, temeljem dokumentacije koja ne sadrži uobičajen opseg podataka, ako koristi od ranije dostupnosti lijeka bolesnicima nadmašuju rizike trenutačnog nedostatka potpunih podataka.

Kako bi se dodatno okarakterizirala učinkovitost i sigurnost primjene remdesivira, podnositelj zahtjeva mora podnijeti EMA-i konačne rezultate ispitivanja remdesivira najkasnije do prosinca 2020. godine te daljnje podatke o kakvoći lijeka, kao i konačne podatke o smrtnosti do kolovoza 2020. godine. Kao i za sve lijekove, plan upravljanja rizikom (RMP) osigurava strogo praćenje sigurnosti primjene remdesivira nakon stavljanja u promet u državama članicama EU-a. Daljnji podaci o učinkovitosti i sigurnosti primjene prikupljat će se kroz ispitivanja u tijeku i zaprimljena izvješća o lijeku nakon stavljanja u promet te će ih redovito ocjenjivati CHMP i Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (engl. Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC). Od travnja 2020. godine, PRAC redovito ocjenjuje podatke o sigurnosti primjene lijeka izvan kliničkih ispitivanja, koji se podnose kao mjesečna izvješća koja će se nastaviti podnositi i ocjenjivati nakon stavljanja lijeka u promet.

Tijekom provođenja ocjene podataka o remdesiviru, CHMP je imao podršku stručnjaka EMA-ine posebne radne skupine za COVID-19 (EMA pandemic Task Force, COVID-ETF), koja okuplja relevantne zdravstvene stručnjake unutar europske regulatorne mreže za lijekove kako bi podržali države članice i Europsku komisiju u pitanjima razvoja, davanja odobrenja za stavljanje u promet i nadzora sigurne primjene lijekova i cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Europska komisija, s kojom je EMA dijelila informacije tijekom postupka ocjene, ubrzat će postupak donošenja odluke kako bi odluka o davanju uvjetnog odobrenja za stavljanje remdesivira u promet bila donesena tijekom sljedećeg tjedna te bilo omogućeno stavljanje lijeka u promet u EU-u.

Na vrh stranicePovratak