COVID-19

Praćenje potencijalnog utjecaja novog koronavirusa (COVID-19) na opskrbu lijekovima u Europskoj uniji

11.03.2020.

Europska regulatorna mreža za lijekove pomno prati situaciju vezanu uz širenje novog koronavirusa (COVID-19) i njegov mogući utjecaj na opskrbu lijekovima u Europskoj uniji. Trenutačno nema informacija o nestašicama ili poremećajima u opskrbi koji su izravno ili neizravno povezani s novim koronavirusom ni u Hrvatskoj ni u drugim državama članicama Europske unije.

Budući da se uz daljnji razvoj javnozdravstvene situacije ne može isključiti mogućnost eventualne pojave nestašice ili poremećaja u opskrbi pojedinih lijekova u budućnosti, na razini Europske unije provode se koordinirane mjere te se kroz sustav za dostupnost lijekova kontinuirano razmjenjuju informacije među državama članicama. Istovremeno, HALMED, jednako kao i regulatorna tijela za lijekove drugih država članica Europske unije, provodi analizu potencijalnog utjecaja koronavirusa na opskrbu tržišta na nacionalnoj razini.

U cilju osiguravanja koordiniranog pristupa mogućim nestašicama lijekova, kao i mjerama smanjenja mogućeg utjecaja novog koronavirusa na opskrbu lijekovima, održan je prvi sastanak Izvršne upravne skupine EU-a o nestašicama lijekova uzrokovanima značajnim događajima (engl. EU Executive Steering Group on shortages of medicines caused by major events). Navedena Skupina, sastavljena od predstavnika Europske komisije (EK), Europske agencije za lijekove (EMA) i nacionalnih regulatornih tijela za lijekove država članica, određuje i koordinira aktivnosti na području EU-a u svrhu zaštite pacijenata u slučaju mogućih nestašica te osigurava da se zdravstvene radnike i pacijente kontinuirano i transparentno informira o rizicima i poduzetim mjerama.

Uz sve navedene aktivnosti koje se poduzimaju od strane regulatornih tijela za lijekove u EU-u, potrebno je istaknuti da je obveza nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet te fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju promet lijekovima da u okviru svojih odgovornosti osiguraju prikladnu i neprekinutu opskrbu lijekovima.

Detaljnije informacije vezane uz mjere koje regulatorna tijela trenutačno poduzimaju na razini EU-a dostupne su na internetskoj stranici EMA-e, odnosno ovdje.

HALMED je aktivno uključen u intenzivnu razmjenu svih novih informacija i provođenje aktivnosti vezanih uz potencijalni utjecaj novog koronavirusa na dostupnost lijekova na razini EU-a te će o svim novim saznanjima pravovremeno izvijestiti javnost.

Povratak