Novosti i edukacije

Pismo liječnicima o povezanosti primjene lijeka Cubicin (daptomicin) s razvojem eozinofilne pneumonije

17.02.2011.

Novartis Hrvatska d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputio pismo liječnicima o najnovijim informacijama o povezanosti primjene lijeka Cubicin (daptomicin) s razvojem eozinofilne pneumonije.

Radi se o lijeku koji je indiciran za liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva (cSSTI), za liječenje desnostranog infektivng endokarditisa izazvanog bakterijom Staphylococcus aureus (RIE) te za liječenje Staphylococcus aureus bakterijemije kada je udružena s desnostranim infektivnim endokarditisom (RIE) ili s kompliciranom infekcijom kože i mekih tkiva (cSSTI).

Zdravstvenim radnicima se skreće pozornost na najčešće simptome eozinofilne pneumonije - kašalj, vrućicu i dispneju - kao i na potrebu brze reakcije kod sumnje na razvoj ove nuspojave, odnosno isključivanje lijeka iz terapije te, ako je prikladno, započinjanje terapije kortikosteroidima.

Potrebna upozorenja i podaci vezani uz sigurnost primjene bit će uključeni u Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku.

HALMED do sada u Republici Hrvatskoj nije zabilježio niti jednu prijavu nuspojave na lijek Cubicin.

HALMED će nastaviti intenzivirano pratiti sigurnost primjene daptomicina (Cubicin) te će o svakom novom podatku pravovremeno obavijestiti javnost.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Tekst Pisma liječnicima možete pogledati ovdje.

Povratak