Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o promjeni proizvodnog procesa i posljedičnoj promjeni naziva lijeka Deprozel (paroksetin)

19.12.2011.

Pliva Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja lijeka Deprozel 20 mg filmom obložene tablete (paroksetin), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila je pismo zdravstvenim radnicima kojim ih informira o promjeni naziva i proizvodnog procesa ovog lijeka. Radi promjena u procesu proizvodnje Deprozel 20 mg tableta, izmijenjeni su formulacija i izgled tableta te posljedično naziv lijeka koji sada glasi Deprozel 20 mg filmom obložene tablete.

Deprozel (paroksetin) 20 mg filmom obložene tablete pripadaju skupini antidepresiva i indicirane su u liječenju teške depresije, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, paničnog poremećaja, socijalnih poremećaja, generaliziranog anksioznog poremećaja te posttraumatskog stresnog poremećaja.
Deprozel 20 mg filmom obložene tablete propisuju se na isti način kao i Deprozel 20 mg tablete, čime je osiguran kontinuitet terapije kroničnim bolesnicima. Bolesnike koji su do sada uzimali lijek Deprozel 20 mg tablete treba informirati da mogu normalno potrošiti eventualne zalihe lijeka koje imaju kod kuće prije prelaska na liječenje lijekom Deprozel 20 mg filmom obložene tablete.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak