Novosti i edukacije

Informacija o riziku nastanka dijabetesa uz primjenu statina

17.01.2012.

Inhibitori HMG-CoA reduktaze (statini) su široko propisivani lijekovi koji su indicirani u liječenju hiperkolesterolemije te za prevenciju kardiovaskularne bolesti u rizičnih bolesnika. U siječnju 2011. godine Radna skupina za farmakovigilanciju (PhVWP) Europske agencije za lijekove (EMA) objavila je da statini mogu biti povezani s povećanim rizikom nastanka dijabetesa u bolesnika kod kojih već postoji povećani rizik za razvoj dijabetesa. Analiza je obuhvatila sljedeće statine: atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin i simvastatin. Ova ocjena je donesena na temelju analize dostupnih podataka potaknute objavom meta-analize iz 2010. godine, u kojoj je utvrđeno da je liječenje statinima bilo povezano s blagim povišenjem rizika nastanka dijabetesa1.

Navedenom meta-analizom kojom je bilo obuhvaćeno 13 kliničkih ispitivanja utvrđeno je da je liječenje statinima povezano s blagim povišenjem rizika nastanka dijabetesa (OR 1.09; 95% CI 1.02-1.17), što odgovara nastanku jednog dodatnog slučaja dijabetesa na 1000 bolesnik-godina. Drugačije se to može izraziti kao jedan dodatni slučaj nastanka dijabetesa na svakih 255 bolesnika liječenih statinima tijekom četiri godine. Analiza PHVWP-a potvrdila je dobrobiti statina u smanjenju učestalosti ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, koje su podjednake za sve bolesnike, uključujući i one s novonastalim dijabetesom. Nasuprot riziku jednog novonastalog dijabetesa na svakih 255 bolesnika liječenih statinima tijekom četiri godine, uz primjenu statina tijekom četiri godine u 255 bolesnika sprječava se 5.4 slučajeva smrti ili infarkta miokarda te jednaki broj moždanih udara ili revaskularizacije koronarnih arterija. Iz navedenog slijedi da omjer koristi i rizika iznosi 9:1 u korist ukupne kardiovaskularne dobrobiti.

Omjer koristi i rizika primjene statina stoga i dalje ostaje jasno pozitivan, što se odnosi i na bolesnike pod rizikom za nastanak dijabetesa, kao i na bolesnike koji od ranije boluju od dijabetesa2. To znači da bolesnici pod rizikom od nastanka dijabetesa, bolesnici s novonastalim dijabetesom te bolesnici koji od ranije boluju od dijabetesa uz nastavak terapije statinima imaju značajnu kardiovaskularnu dobrobit.

Povećani rizik za nastanak dijabetesa je opisan i za druge različite lijekove uključujući tiazidske diuretike (3,4), beta blokatore (3-5), glukokortikoide (6), niacin (7) i inhibitore proteaze (8).

Rizični čimbenici za nastanak dijabetesa uz primjenu statina

PHVWP je zaključio da dostupni podaci dostatno potvrđuju povezanost statina i nastanka dijabetesa. Ovaj rizik se prvenstveno odnosi na bolesnike kod kojih već postoji povećani rizik za nastanak dijabetesa. Povišena razina glukoze natašte prilikom započinjanja liječenja statinima je ključni rizični faktor i moguće je da je upravo taj čimbenik onaj koji definira rizičnu populaciju za nastanak dijabetesa prilikom liječenja statinima. Ostali rizični čimbenici uključuju hipertenziju, povišenu razinu triglicerida i povišen indeks tjelesne mase na početku liječenja statinima.

Preporuke za zdravstvene radnike

 • Rizik nastanka dijabetesa povezanog s primjenom statina najveći je u bolesnika kod kojih već postoji povećani rizik za razvoj dijabetesa.
 • Povišena razina glukoze natašte (5.6 - 6.9 mmol/L) je ključni rizični faktor, dok drugi rizični faktori uključuju: hipertenziju, povišene trigliceride i indeks tjelesne mase veći od 30kg/m2.
 • Bolesnike pod rizikom potrebno je pratiti klinički i biokemijski, prema stručnim smjernicama.
 • Moguće je da se rizik za nastanak dijabetesa razlikuje između pojedinih statina. Međutim, na temelju dostupnih podataka u ovom trenutku ne može se potvrditi niti isključiti povećani rizik za pojedinačni lijek iz skupine statina.
 • Smanjenje kardiovaskularnog rizika zbog primjene statina nadmašuje rizik nastanka dijabetesa, koji nije razlog za isključenje statina iz terapije.

Nove informacije o riziku nastanka dijabetesa bit će u što skorijem roku uvrštene u Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku svih lijekova koji sadrže statine odobrenih u Republici Hrvatskoj. HALMED je do sada zaprimio dvije prijave smanjene tolerancije glukoze u bolesnika liječenih statinima. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene statina te će o svakom novom podatku javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Reference

 1. Sattar N, Preiss D, Murray HM et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet. 2010; 375: 735-742.
 2. Pharmacovigilance Working Party Monthly report, Issue number: 1112;
 3. Gupta AK, Dahlof B, Dobson J, Sever PS, Wedel H, Poulter NR, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Investigators. Determinants of new-onset diabetes among 19,257 hypertensive patients randomized in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Blood Pressure Lowering Arm and the relative influence of antihypertensive medication. Diabetes Care 2008;31:982- 8.
 4. Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis. Lancet 2007;369:201-7.
 5. Bangalore S, Parker S, Grossman E, Messerli FH. A meta-analysis of 94,492 patients with hypertension treated with beta blockers to determine the risk of new-onset diabetes. Am J Cardiol 2007;100:1254-62.
 6. Clore JN, Thurby-Hay L. Glucocorticoid-induced hyperglycemia. Endocr Pract 2009;15:469 -74.
 7. Libby A, Meier J, Lopez J, Swislocki AL, Siegel D. The effect of body mass index on fasting blood glucose and development of diabetes mellitus after initiation of extended-release niacin. Metab Syndr Relat Disord 2010;8:79-84.
 8. Hughes CA, Cashin RP, Eurich DT, Houston S. Risk factors for new-onset diabetes mellitus in patients receiving protease inhibitor therapy. Can J Infect Dis Med Microbiol 2005;16:230 -2.
Na vrh stranicePovratak