Novosti i edukacije

Osvrt na poznate rizike poremećaja srčanog ritma uz primjenu azitromicina i drugih makrolidnih antibiotika

18.05.2012.

HALMED je upoznat s rezultatima studije objavljene 17. svibnja 2012. godine u New England Journal of Medicine u kojoj je uspoređivan rizik od kardiovaskularne smrti u pacijenata liječenih različitim antibioticima među kojima je i azitromicin.

Azitromicin je antibiotik širokog spektra djelovanja, što znači da djeluje na veliki broj bakterija koje su uzročnici najčešćih infekcija. Ovaj lijek ubraja se u skupinu antibiotika koji se nazivaju makrolidi. U ovu skupinu antibiotika se, osim azitromicina, ubrajaju i eritromicin i klaritromicin. Makrolidi su visoko učinkoviti u liječenju bakterijskih infekcija, jer djeluju na način da ubijaju bakterije, a ne samo sprečavaju njihovo daljnje razmnožavanje. U Republici Hrvatskoj registrirani su antibiotici koji sadrže gore navedene djelatne tvari, u više različitih farmaceutskih oblika i doza.
Za makrolidne antibiotike od ranije je poznato da mogu uzrokovati ozbiljne poremećaje srčanog ritma, čija je učestalost izrazito niska, ali mogu imati smrtni ishod. U navedene poremećaje ubrajaju se sljedeća stanja: produljenje QT intervala, ventrikularna tahikardija i Torsade de pointes. Produljenje QT intervala je stanje poremećene električne aktivnosti srca koje predstavlja rizik za nastanak srčanih aritmija. U ventrikularnoj tahikardiji srčani rad je ubrzan, a kod Torsade de pointes nepravilan te u oba slučaja onemogućuje dostatno istiskivanje krvi iz srca. Stoga su ovo hitna i po život opasna stanja koja zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju. S obzirom na izrazito nisku učestalost ovih poremećaja srčanog ritma te na visoku učinkovitost ovih lijekova, omjer koristi i rizika njihove primjene ostaje pozitivan. Stoga pacijenti koji uzimaju azitromicin ne smiju prekinuti terapiju bez savjetovanja sa svojim liječnikom.

Informacija o ovim poremećajima srčanog ritma navedena je u Sažetcima opisa svojstava lijeka svih makrolidnih antibiotika registriranih u Republici Hrvatskoj. Također u svim Uputama o lijeku kao moguća nuspojava navodi se "ubrzan ili nepravilan rad srca", što je glavni simptom koji može ukazati na navedene poremećaje srčanog ritma. Navedeni poremećaji ritma nisu karakteristični samo za makrolidne antibiotike, nego i za određene druge skupine antibiotika (flourokinoloni), određene antidepresive kao i za različite druge lijekove. Jednako kao i za makrolidne antibiotike, apsolutni rizik nastanka ovih poremećaja srčanog ritma također je izrazito nizak i ne narušava omjer koristi i rizika primjene tih lijekova.

Slijedom gore navedenog, rezultati studije objavljene u New England Journal of Medicine su očekivani, budući da je azitromicin, kao jedini lijek iz skupine makrolida, uspoređivan s antibioticima iz drugih skupina.

U HALMED-u do danas nije zaprimljena niti jedna prijava nuspojave poremećaja srčanog ritma sa smrtnim ishodom na bilo koji od lijekova iz skupine makrolidnih antibiotika.
U HALMED-u do danas nije zaprimljena niti jedna prijava produljenja QT intervala, ventrikularne tahikardije ili Torsade de pointes na azitromicin.
U HALMED-u je 2005. godine zaprimljena jedna prijava nuspojave ventrikularne tahikardije uz primjenu klaritromicina. Pacijentica se oporavila od nuspojave nakon što je liječnik ukinuo lijek iz terapije.

HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene azitromicina i drugih makrolidnih antibiotika te će o svakom novom podatku javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak