Novosti i edukacije

Obavijest o početku poslovanja pisarnice HALMED-a isključivo na lokaciji Ksaverska cesta 4

05.03.2015.

Obavještavaju se svi podnositelji zahtjeva da će pisarnica Agencije za lijekove i medicinske proizvode dana 1. travnja 2015. godine započeti s poslovanjem isključivo na jednoj lokaciji, na adresi Ksaverska cesta 4, Zagreb. Pisarnica HALMED-a od navedenog dana prestaje poslovati na lokaciji Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (poslovna zgrada Sky Office).

U skladu s navedenim, od 1. travnja 2015. godine na adresi Ksaverska cesta 4 zaprimat će se sva pošta, uzorci, dokumentacija za lijekove (odobrenja, izmjene i obnove odobrenja), dokumentacija za farmakovigilanciju (uključujući i onu vezanu uz prijave nuspojava koje se odnose na odobrena klinička ispitivanja: SUSAR, DSUR), dokumentacija za medicinske proizvode te dokumentacija za Središnje etičko povjerenstvo.

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na brojeve telefona 01/4884 162, 01/4884 163, 01/4884 106.

Radno vrijeme pisarnice je od 8.00 do 15.30 sati.

Povratak