Novosti i edukacije

HZJZ objavio Nacionalnu shemu za praćenje sigurnosti dodataka prehrani

27.10.2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je putem svoje internetske stranice objavio Nacionalnu shemu za praćenje sigurnosti dodataka prehrani - Nutrivigilancija. Shemom Nutrivigilancije provodi se praćenje sigurnosti dodataka prehrani te se nacionalne podatke prijavljuje i uspoređuje s podacima prijavljenima u međunarodnom sustavu uzbunjivanja (Rapid Alert System). Cilj sustava nutrivigilancije je poboljšanje sigurnosti potrošača, s obzirom na to da se na tržištu pojavljuje sve više dodataka prehrani kojima se želi očuvati i poboljšati zdravlje.


Više informacija o dodacima prehrani te praćenju njihove sigurnosti putem sheme Nutrivigilancije dostupno je na internetskim stranicama HZJZ-a, odnosno ovdje.


Dodaci prehrani su pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom koji imaju svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu u cilju održavanja zdravlja. Za razliku od lijekova dodaci prehrani ne služe liječenju, već je njihova uloga pomoći u očuvanju zdravlja, stoga ih je važno razlikovati od bezreceptnih lijekova. Više informacija o ovim kategorijama dostupno je ovdje.


U sklopu sustava nutrivigilancije, eventualne nuspojave nakon korištenja dodataka prehrani, hrane sa zdravstvenim tvrdnjama, proizvoda koji su namijenjeni isključivo određenim populacijskim skupinama te hrane za specifične grupe mogu se prijaviti izravno HZJZ-u.


Dodatno podsjećamo da se sve sumnje na nuspojave lijekova mogu prijaviti HALMED-u putem on-line prijave, mobilne aplikacije te obrasca za prijavu sumnje na nuspojavu. Jednako tako, praćenje sigurnosti primjene cjepiva zajednički provode HALMED i HZJZ. Više informacija o sustavu praćenja sigurnosti primjene lijekova, odnosno farmakovigilanciji, dostupno je ovdje.


Također, HALMED aktivno provodi sustav vigilancije praćenjem štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode, o čemu je više informacija dostupno ovdje.

Na vrh stranicePovratak