Novosti i edukacije

Preporuke Vijeća Europe za primjenu Konvencije MEDICRIME u kontekstu pandemije bolesti COVID-19

17.08.2020.

Vijeće Europe donijelo je Preporuke za primjenu Konvencije MEDICRIME u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Preporukama se naglašava važnost djelovanja država članica Vijeća Europe i drugih država stranaka Konvencije u skladu s Konvencijom u svrhu zaštite javnog zdravlja od krivotvorenih farmaceutskih proizvoda i sličnih kažnjivih djela tijekom trajanja pandemije bolesti COVID-19.

Izvorna verzija teksta Preporuka na engleskom jeziku dostupna je ovdje, dok je tekst Preporuka pripremljen na hrvatskom jeziku moguće preuzeti ovdje.

Konvencija MEDICRIME, punim nazivom Konvencija Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju, prvi je međunarodni instrument kaznenog prava kojim se krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda, kao i njihova proizvodnja i stavljanje na tržište bez potrebnog odobrenja ili usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima, definiraju kao kažnjiva djela.

Konvencija, u čijoj su izradi sudjelovali predstavnici HALMED-a, usvojena je od strane Odbora ministara Vijeća Europe 9. prosinca 2010. godine. Konvenciju je do sada potpisalo 16 država, a jednako toliko ih ju je do sada i ratificiralo.

Republika Hrvatska Konvenciju je potpisala u rujnu 2015. godine te ju je, kao trinaesta država članica Vijeća Europe, ratificirala u rujnu 2019. godine, slijedom čega je Konvencija stupila na snagu u RH dana 1. siječnja 2020. godine.

Povratak