Novosti i edukacije

Objavljene nove preporuke za lijekove koji sadrže terlipresin i primjenjuju se u liječenju hepatorenalnog sindroma

30.09.2022.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je nove mjere kako bi se smanjio rizik od respiratornog zatajenja (teže narušeno disanje koje može biti životno ugrožavajuće) i sepse (cirkuliranje bakterija i njihovih toksina u krvi, što može dovesti do oštećenja organa) kod primjene lijekova koji sadrže djelatnu tvar terlipresin u osoba s hepatorenalnim sindromom tipa 1 (HRS-1) (problemi s bubrezima u osoba s uznapredovanom bolešću jetre).

Nove mjere minimizacije rizika uključuju uvrštavanje upozorenja u informacije o lijeku koje se odnosi na izbjegavanje lijekova koji sadrže terlipresin u bolesnika s uznapredovalim akutnim pogoršanjem kronične jetrene bolesti (bolest jetre koja se naglo pogoršala) ili uznapredovalim zatajenjem bubrega. Bolesnici s dišnim problemima trebaju primijeniti terapiju za liječenje svog stanja prije početka primjene terlipresina. Bolesnike je potrebno nadzirati tijekom i nakon liječenja zbog mogućih znakova i simptoma respiratornog zatajenja i infekcije.

Dodatno, zdravstveni radnici mogu razmotriti način primjene lijekova koji sadrže terlipresin putem kontinuirane infuzije (drip) u venu umjesto bolus injekcije (uštrcavanje pune doze odjedanput), s obzirom na to da se tako može smanjiti rizik od ozbiljnih nuspojava [1].

Ove preporuke uslijedile su nakon što je PRAC ocijenio dostupne podatke, uključujući rezultate iz kliničkog ispitivanja [2]. koje je uključivalo bolesnike s hepatorenalnim sindromom tipa 1, koji su uputili na to da su bolesnici liječeni lijekovima koji sadrže terlipresin imali veću vjerojatnost od razvoja i smrti od respiratornih poremećaja unutar 90 dana nakon primjene prve doze, u odnosu na bolesnike u kojih je primijenjen placebo.

Iako je respiratorno zatajenje očekivana nuspojava terlipresina, učestalost respiratornog zatajenja uočena u ispitivanju bila je viša (11%) u odnosu na prethodno zabilježenu u informacijama o lijeku. Dodatno, u ispitivanju je prijavljena sepsa u 7% bolesnika koji su primali terlipresin, u odnosu na niti jednog bolesnika u kojih je primijenjen placebo.

Postoje ograničenja u dostupnim podacima, kao što su razlike u načinu na koji se terlipresin primjenjivao u kliničkim ispitivanjima u usporedbi s kliničkom praksom. Nakon što su se razmotrila ova ograničenja zajedno s drugim dostupnim podacima i savjetovanjem sa stručnom grupom zdravstvenih radnika s iskustvom na području hepatorenalnog sindroma, PRAC je zaključio da su potrebne nove mjere kako bi se osiguralo da prednosti primjene lijekova koji sadrže terlipresin i dalje nadmašuju njihove rizike.

Informacije za bolesnike

 • Prijavljen je veći rizik od respiratornog zatajenja (teže narušeno disanje koje može biti životno ugrožavajuće) u odnosu na prethodno poznati rizik kod primjene lijekova koji sadrže terlipresin u liječenju hepatorenalnog sindroma tipa 1 (HRS-1) (problemi s bubrezima u osoba s uznapredovanom bolešću jetre). Dodatno, identificiran je novi rizik od sepse (cirkuliranje bakterija i njihovih toksina u krvi, što može dovesti do oštećenja organa) kod primjene terlipresina u liječenju ove bolesti. EMA je stoga preporučila nekoliko mjera za smanjenje ovih rizika.
 • Lijekovi koji sadrže terlipresin, kada se primjenjuju u liječenju hepatorenalnog sindroma tipa 1, trebaju se izbjegavati u bolesnika s uznapredovalim zatajenjem bubrega te u bolesnika s uznapredovalim akutnim pogoršanjem kronične jetrene bolesti, osim ako se smatraju apsolutno neophodnima u terapiji.
 • Bolesnici s dišnim problemima trebaju primijeniti terapiju za liječenje svog stanja prije nego što počnu uzimati lijekove koji sadrže terlipresin.
 • Bolesnici se trebaju nadzirati zbog mogućih znakova respiratornog zatajenja i infekcije prije i tijekom liječenja te ih treba liječiti prema potrebi.
 • Druge preporučene mjere uključuju način primjene lijeka putem kontinuirane infuzije umjesto bolus injekcije (uštrcavanje pune doze odjedanput).
 • U slučaju bilo kakvih pitanja, bolesnici se trebaju obratiti svom liječniku.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Prijavljen je veći rizik od respiratornog zatajenja u odnosu na prethodno poznati rizik kod primjene lijekova koji sadrže terlipresin u liječenju hepatorenalnog sindroma tipa 1 (HRS-1). Dodatno, identificiran je novi rizik od sepse kod primjene terlipresina u liječenju hepatorenalnog sindroma tipa 1.
 • Lijekovi koji sadrže terlipresin trebaju se izbjegavati u bolesnika s uznapredovalim zatajenjem bubrega (serumski kreatinin ≥ 442 µmol/l (5.0 mg/dl)) te u bolesnika s uznapredovalim akutnim pogoršanjem kronične jetrene bolesti 3. stupnja i/ili sa zbrojem za procjenu terminalnog jetrenog zatajenja (engl. Model For End-stage Liver Disease Score, MELD score) ≥ 39, osim ako prednosti nadmašuju rizike liječenja.
 • Bolesnici s novonastalim dišnim problemima ili pogoršanjem postojeće respiratorne bolesti trebaju se stabilizirati prije početka primjene lijekova koji sadrže terlipresin te ih je potrebno nadzirati tijekom liječenja. U slučaju da bolesnici razviju respiratorne simptome, treba se razmotriti smanjenje doze humanog albumina, ako je primjenjivo. Primjenu terlipresina treba prekinuti ako su simptomi ozbiljni ili se ne povlače.
 • Bolesnike je potrebno nadzirati zbog mogućih znakova infekcije.
 • Dodatno, zdravstveni radnici trebaju razmotriti način primjene lijekova koji sadrže terlipresin putem kontinuirane infuzije umjesto bolus injekcije, s obzirom na to da kontinuirana infuzija može smanjiti rizik od ozbiljnih nuspojava u odnosu na bolus injekciju.
 • Bit će upućeno Pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct healthcare professional communication, DHPC) koji propisuju, izdaju ili primjenjuju lijekove koji sadrže terlipresin. DHPC će također biti objavljen na internetskoj stranici HALMED-a.

Više o lijeku

Terlipresin je analog vazopresina (također poznat pod nazivom antidiuretski hormon, ADH). Ovaj lijek djeluje na isti način kao i prirodni hormon vazopresin kako bi se suzile određene krvne žile u tijelu, posebice one žile koje opskrbljuju organe u trbušnoj šupljini. U bolesnika s hepatorenalnim sindromom tipa 1, povišeni krvni tlak u jetri uslijed zatajenja jetre uzrokuje proširenje ovih krvnih žila. Navedeno uzrokuje neravnotežu u cirkulaciji krvi, što može dovesti do toga da bubrezi budu slabije opskrbljeni krvlju. Sužavajući krvne žile koje opskrbljuju organe u trbušnoj šupljini, terlipresin pomaže obnoviti protok krvi prema bubrezima te na taj način poboljšava funkciju bubrega.

U Republici Hrvatskoj odobren je lijek Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, koji sadrži djelatnu tvar terlipresin. Ovaj lijek je odobren nacionalno te se izdaje temeljem liječničkog recepta.

Više o postupku

Ocjena lijekova koji sadrže terlipresin pokrenuta je na zahtjev Danske, prema članku 31. Direktive 2001/83/EC.

Ocjenu provodi PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje će usvojiti niz preporuka. S obzirom na to da su lijekovi koji sadrže terlipresin odobreni nacionalnim postupkom u pojedinim državama članicama EU-a, preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh), koja će usvojiti konačno mišljenje. CMDh je tijelo koje predstavlja države članice EU-a te Island, Lihtenštajn i Norvešku. Odgovorno je za osiguravanje usklađenih sigurnosnih standarda za lijekove odobrene nacionalnim postupcima na području EU-a.


[1] Cavallin M, Piano S, Romano A, et al. Terlipressin given by continuous intravenous infusion versus intravenous boluses in the treatment of hepatorenal syndrome: A randomized controlled study. Hepatology. 2016;63(3):983-92. doi:10.1002/hep.28396

[2] Wong F, Pappas SC, Curry MP, et al. Terlipressin plus albumin for the treatment of type 1 hepatorenal syndrome. N Engl J Med. 2021;384(9):818-828. doi: 10.1056/NEJMoa2008290

Na vrh stranicePovratak