Lijekovi

Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Naziv lijeka Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju
Broj odobrenja HR-H-413434003
Djelatna tvar terlipresinacetat
Sastav jedna bočica sadrži 1 mg terlipresin acetata, što odgovara 0,86 mg terlipresina koncentracija pripremljene otopine je 0,2 mg terlipresin acetata/ml
Farmaceutski oblik prašak i otapalo za otopinu za injekciju
Proizvođač Ferring GmbH, Kiel, Njemačka
Nositelj odobrenja Ferring GmbH, Wittland 11, Kiel, Njemačka
Datum rješenja 07.05.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/47
Urbroj 381-12-01/30-19-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK H01BA04
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak