Novosti i edukacije

Stupio na snagu novi Cjenik usluga HALMED-a

11.03.2024.

Od 9. ožujka 2024. godine stupio je na snagu novi Cjenik usluga HALMED-a u području lijekova i medicinskih proizvoda. Novi Cjenik dostupan je u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Cjenik će se primjenjivati za sve usluge u području lijekova i medicinskih proizvoda koje HALMED izvrši i fakturira nakon datuma stupanja na snagu ovog Cjenika bez obzira na datum predaje zahtjeva.

Cijene usluga HALMED-a u području veterinarsko-medicinskih proizvoda ostaju nepromijenjene.

Povratak