Promet, proizvodnja i inspekcija

EKUPI d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija

Naziv nositelja dozvole EKUPI d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija
Sjedište 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10
Vrsta dozvole Medicinski proizvodi na malo
Datum rješenja 21.10.2016.
Klasa zaprimanja UP/I-530-01/16-05/49
Ur. broj rješenja 381-13-07/183-16-04
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10 (objekt A, 3 kat)
Adresa internetske stranice http://www.ekupi.hr
Povratak