Promet, proizvodnja i inspekcija

URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv nositelja dozvole URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Sjedište 10000 Zagreb, Avenija Marina Držića 1
Vrsta dozvole Medicinski proizvodi na malo
Datum rješenja 11.05.2021.
Klasa zaprimanja UP/I-530-01/21-05/36
Ur. broj rješenja 381-13-07/183-21-04
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje 10000 Zagreb, Avenija Marina Držića 1
Adresa internetske stranice https://shop.uriho.hr
Povratak