Promet, proizvodnja i inspekcija

Nadzor

Nadležna tijela država članica Europske unije u suradnji s Europskom agencijom za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) višekratnim najavljenim kao i nenajavljenim inspekcijskim nadzorima osiguravaju da se poštuje pravni okvir. Suradnja se temelji na razmjeni informacija s EMA-om o obavljenim i planiranim inspekcijama. Države članice Europske unije i EMA također provode zajedničke inspekcijske nadzore u trećim zemljama.

Nadležno tijelo svake države članice EU-a zaduženo je za nadzor nad provedbom pravnog okvira kojim se reguliraju proizvodnja, promet, ispitivanje, posredovanje i oglašavanje lijekova na svom području.

U sustavu nadzora HALMED na području Republike Hrvatske obavlja:

  • nadzor dobre proizvođačke prakse
  • nadzor dobre farmakovigilancijske prakse