Promet, proizvodnja i inspekcija

Uputa za podnošenje zahtjeva za davanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova i VMP

Za izdavanje proizvodne dozvole (engl. Manufacturing Operations) podnositelj zahtjeva obvezan je u dostaviti sljedeće dokumente i podatke u pisarnicu HALMED-a:

  • Pisani zahtjev (treba sadržavati puni naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva)
  • Ispunjen Obrazac prijave PROIZVODNJA I UVOZ za davanje/izmjenu proizvodne dozvole (dostupan u rubrici Obrasci) s priloženim podacima i dokumentima prema redoslijedu navedenom u obrascu
  • Dokaz o plaćenim troškovima postupka, prema cjeniku usluga HALMED-a

Sva dodatna pitanja mogu se uputiti HALMED-u putem e-adrese inspektorat@halmed.hr.