Farmakovigilancija

Prva prijava sumnje na nuspojavu u Hrvatskoj

Prva prijava sumnje na nuspojavu zaprimljena na području Hrvatske dostupna je ovdje.