Farmakovigilancija

Mjere minimizacije rizika (MMR)

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost pojave nuspojava povezanih s izloženošću lijeku ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika.

MMR-ovi se dijele na rutinske i dodatne:

  • Primjeri rutinskih MMR-ova su informacije navedene u uputi o lijeku ili na pakiranju lijeka, kao što su podaci o veličini pakiranja lijeka, farmaceutskom obliku lijeka (primjerice, tableta, kapi, itd.) ili o načinu propisivanja lijeka (na recept ili bez recepta) ili mjestu izdavanja lijeka (primjerice, u ljekarni).
  • Primjeri dodatnih MMR-ova su edukacijski programi (poput edukacijskih materijala u obliku knjižice, brošure, kartice i slično), kontrolirani pristup lijeku te druge mjere minimizacije, poput programa prevencije trudnoće i pisama zdravstvenim radnicima (koja su javno dostupna ovdje).

Dodatne mjere minimizacije rizika

Sadržaj dodatnih MMR-ova odobrava regulatorno tijelo, odnosno u Republici Hrvatskoj odobrava ih Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Svrha dodatnih MMR-ova je pružanje važnih informacija o određenoj važnoj nuspojavi odnosno riziku primjene lijeka.

Dodatni MMR-ovi mogu biti namijenjeni zdravstvenim radnicima (poput liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara, itd.) ili bolesnicima/korisnicima lijeka odnosno njihovim skrbnicima/njegovateljima/partnerima i slično.

Dodatne MMR-ove koji su im namijenjeni, bolesnici/korisnici lijeka odnosno njihovi skrbnici/njegovatelji/partneri dobivaju od strane zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici MMR-ove zaprimaju od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Neki dodatni MMR-ovi imaju istaknut simbol okrenutog istostraničnog crnog trokuta što znači da se lijek na koji se odnose nalazi pod dodatnim praćenjem. Više informacija o dodatnom praćenju moguće je pronaći ovdje.

Popis lijekova s dodatnim MMR-ovima odobrenima od strane HALMED-a dostupan je u sljedećoj tablici:

  Naziv lijeka Sigurnosno pitanje (rizik) za čije je minimiziranje namijenjen edukacijski materijal Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
1. Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
2. Abakavir/Lamivudin Mylan Pharma 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
3. Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti
4. Abakavir/Lamivudin Remedica 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
5. Aclasta Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika, verzija 1
6. Acopair 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
7. Actos karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
8. Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
9. Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1
10. Advagraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
11. Alofisel - Vodič o potencijalnoj mikrobiološkoj kontaminaciji, verzija 1
Vodič za kirurge, verzija 1
Vodič za ljekarnike, verzija 1
Alofisel video v.1_10-2021
12. Alunbrig - Kartica za bolesnika, verzija 1
13. Ambrisentan Teva 10 mg filmom obložene tablete - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 2
14. Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 2
15. Amgevita Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 2
16. Axira 35 filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
17. Bavencio Imunološki posredovane nuspojave Brošura s informacijama za bolesnika, verzija 4
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 4
18. Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
19. Benepali Opis dostupnih dodatnih mjera minizacije rizika (edukacijskih materijala) za zdravstvene radnike Kartica za bolesnika
20. Bonviva Osteonekroza čeljusti (teško oštećenje čeljusne kosti) Kartica za bolesnika, verzija 1
21. Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
22. Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
23. Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
24. Bortezomib Pliva 2,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
25. Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
26. Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
27. Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
28. Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
29. Brineura - Vodič za doziranje i primjenu, verzija 1
30. CellCept Teratogenost;
Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
31. Cimzia Rizik
od ozbiljnih infekcija, Rizik
od akutnih reakcija povezanih s injekcijom i odgođenih ozbiljnih sistemskih
reakcija preosjetljivosti
Kartica s upozorenjima za bolesnika – verzija 2
32. Colobreathe Upute o pravilnoj primjeni lijeka Priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Priručnik za bolesnike, verzija 1
33. Competact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
34. Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata v
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom (MPH) v
35. Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata v
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom (MPH) v
36. Darzalex Interferencija s tipiziranjem krvi Brošura za transfuziologe, verzija 3
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
37. Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
38. Deferasiroks Pliva 125 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
39. Deferasiroks Pliva 180 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
40. Deferasiroks Pliva 250 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
41. Deferasiroks Pliva 360 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
42. Deferasiroks Pliva 500 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
43. Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Urođene anomalije i poremećaji u razvoju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Godišnji obrazac potvrde o upoznatosti sa rizikom, verzija 2
Vodič za bolesnice, verzija 2
Kartica za bolesnicu, verzija 2
44. Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Urođene anomalije i poremećaji u razvoju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Godišnji obrazac potvrde o upoznatosti sa rizikom, verzija 2
Vodič za bolesnice, verzija 2
Kartica za bolesnicu, verzija 2
45. Diane-35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
46. Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel Upute za pravilno postavljanje uređaja (pumpe) s lijekom i praćenje bolesnika tijekom liječenja; informacije za prepoznavanje potencijalnih problema povezanih s uređajem ili stomom; neuroleptički maligni sindrom Kratke upute za zdravstvene radnike, verzija 2
Kratke upute za kontrolni posjet, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o primjeni lijeka, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o ciljanim aspektima, verzija 2
Priručnik za bolesnike, verzija 3
47. Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka; rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
48. Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Upute za pravilnu primjenu lijeka;
informacije o primjeni tijekom trudnoće i dojenja
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1, ožujak 2018
49. Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju - video zapis
Eligard poster, verzija 4
50. Eligard 45 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju - video zapis
Eligard poster, verzija 4
51. Eligard 7,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju Upute za pravilnu primjenu lijeka video zapis
Eligard poster, verzija 4
52. Eliquis Krvarenje Vodič za propisivače, verzija 5
53. Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
54. Eliskardia 5 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
55. Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete - Kontrolni popis za lijecnike, verzija 2
Važne sigurnosne informacije za liječnike (PrEP), verzija 3
Vodič za zdravstvene radnike za liječenje HIV 1 infekcije u djece, verzija 4
Vodič za bolesnike, verzija 2
Podsjetnik za bolesnike, verzija 2
56. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Koštana i renalna toksičnost, infekcija hepatitisom B (HBV), primjena kod trudnica Lista provjere za propisivača, verzija 2
Edukacijska brošura za propisivače PrEP indikacija, verzija 3
HIV brošura za liječenje pedijatrijskih bolesnika za propisivače, verzija 4
Edukacijska brošura za bolesnike, verzija 2
Kartica za korisnika lijeka, verzija 2
57. Enbrel Upute za pravilnu primjenu lijeka Vodič za zdravstvene djelatnike (flipchart), verzija 3
Vodič za primjenu lijeka namijenjen bolesnicima (brošura), verzija 3
58. Entyvio Infekcije
Problemi živčanog sustava
Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML).
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
59. Envarsus medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
60. EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici - Lista provjere kod propisivanja, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
61. EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici - Lista provjere kod propisivanja, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
62. Erelzi - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
63. Erivedge Embriotoksičnost, teratogenost Podsjetnik za zdravstvene radnike, verzija 4
Smjernice za savjetovanje bolesnika, verzija 4
Vodič za bolesnike, verzija 4
64. Erlotinib Actavis 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
65. Erlotinib Actavis 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
66. Erlotinib Actavis 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
67. Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
68. Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
69. Erlotinib Remedica 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
70. Erlotinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
71. Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
72. Erlotinib Sandoz 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
73. Erlotinib Teva 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
74. Erlotinib Teva 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
75. Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
76. Esbriet poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
77. Esmya Pravilno propisivanje i primjena lijeka, hepatotoksičnost;
promjene endometrija povezane s modulatorima progesteronskih receptora (PAEC9)
Vodič za patologe, verzija 3
Vodič za liječnike za pravilno propisivanje i sigurnu primjenu lijeka, verzija 3
Kartica za pacijentice kolovoz 2018
78. Evra Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
79. Exjade upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete;
upute za praćenje funkcije bubrega i jetre
Vodič za liječnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
80. Eylea rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Vodič za liječnike, verzija 7
Eylea QR kod za zdravstvene radnike
Eylea QR kod za bolesnike
Vaš vodič za lijek EYLEA otopina za injekciju, verzija 3
81. Firmagon Upute za pravilnu primjenu lijeka, oštećenje funkcije jetre, smanjenje gustoće kostiju, kardiovaskularna bolest, utjecaj na QTc interval, smanjena podnošljivost glukoze, preosjetljivost Vodic za lijecnike, verzija 1
82. Flixabi - Kartica s podsjetnikom za bolesnika
83. Forxiga Dijabetička ketoacidoza (DKA) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 1 i njegovatelje, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 1
84. Gilenya Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka; upute Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Vodič za roditelje skrbnike čije dijete prima lijek Gilenya, verzija 2
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 5
85. Hemangiol Upute za pravilnu primjenu, hipoglikemija, bradikardija, otežano disanje Vodič za njegovatelje za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
86. Hemlibra Trombotska mikroangiopatija, tromboembolija, utjecaj na laboratorijske testove koagulacije Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za laboratorijske zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
87. Holoclar Upute za provođenje liječenja ovim lijekom;
upute za bolesnike o provođenju liječenja i lijekovima koje treba izbjegavati
Edukacijski priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Informativni vodič za bolesnike, verzija 1
88. Hulio Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 2
89. Humira Upute za pravilnu primjenu lijeka; rizik od infekcija, malignih bolesti, zatajenja srca, poremećaja živčanog sustava Sigurnosna monografija za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
90. Hyrimoz Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 2
91. Idacio - Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
92. Imnovid Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za praćenje trudnoće, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
Obrazac pristanka za bolesnicu koja nije reproduktivne dobi, verzija 4
Obrazac pristanka za bolesnicu reproduktivne dobi, verzija 4
Obrazac pristanka za muškog bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
93. Imraldi Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 2
94. Incresync karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_Incresync
95. Kadcyla Medikacijske pogreške uslijed zamjene za druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar Vodič za zdravstvene djelatnike, verzija 3
96. Keytruda Upute za pravilnu primjenu;
Upozorenja o mogućem razvoju imunološki posredovanih nuspojava i reakcije na infuziju
Knjižica za bolesnika, verzija 7
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 7
97. Kineret Upute za pravilnu primjenu lijeka; infekcije, neutropenija Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Kartica za bolesnike, verzija 3
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 4
98. Kivexa Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
99. Kventiax 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
100. Kventiax 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
101. Kventiax 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
102. Kventiax 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
103. Kventiax 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
104. Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
105. Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
106. Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
107. Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
108. Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
109. Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
110. Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
111. Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
112. Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
113. Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
114. Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
115. Kymriah Sindrom otpuštanja citokina, neurološki događaji (encefalopatija, stanje konfuzije ili delirij, napadaji, afazija i poremećaj govora) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za zdravstvene ustanove, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
116. Lenalidomid Alpha-Medical 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
117. Lenalidomid Alpha-Medical 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
118. Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
119. Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
120. Lenalidomid Alvogen 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
121. Lenalidomid Alvogen 20 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
122. Lenalidomid Alvogen 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
123. Lenalidomid Alvogen 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
124. Lenalidomid Alvogen 7,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
125. Lenalidomid Pharmascience 10 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
126. Lenalidomid Pharmascience 15 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
127. Lenalidomid Pharmascience 25 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
128. Lenalidomid Pharmascience 5 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
129. Lenalidomid Teva 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
130. Lenalidomid Teva 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
131. Lenalidomid Teva 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
132. Lenalidomid Teva 20 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
133. Lenalidomid Teva 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
134. Lenalidomid Teva 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
135. Lenalidomid Teva 7,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
136. Lenalidomide Accord Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
137. Levosert 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav za isporuku - Kartica za pacijenticu, verzija 2
138. Lindynette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
139. Lindynette 0,075 mg/0,03 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
140. Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
141. Loquen 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
142. Loquen 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
143. Loquen 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
144. Loquen XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
145. Loquen XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
146. Loquen XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
147. Loquen XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
148. Loquen XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
149. Lucentis Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Vodič za bolesnike - dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Vodič za bolesnike neovaskularizacia žilnice, verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 4
Vodič za bolesnike začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
Vodiče za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 4
150. Luxturna Upute za pravilnu primjenu i pripremu lijeka Luxturna kirurški priručnik, verzija 2
Luxturna ljekarnički priručnik, verzija 2
LUXTURNA Kartica za bolesnike, audio zapis
LUXTURNA Kartica za bolesnike, verzija 1
LUXTURNA Kartica za bolesnike, verzija 1, veliki font
151. MabThera Upute za pravilnu primjenu lijeka, njegovo čuvanje, rukovanje;
rizik od infekcija i PML-a
Vodič o izgledu, čuvanju, rukovanju i primjeni, verzija 2
Kartica usporedbe supkutane i intravenske primjene, verzija 2
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 6
Priručnik za bolesnike, verzija 5
Kartica za bolesnike
152. Mavenclad Limfopenija, teške infekcije, progresivna multifokalna leukoencefalopatija, zloćudne bolesti, teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
153. Mayzent Bradiaritmija, infekcije, makularni edem, reproduktivna toksičnost, poremećaj rada jetre, kožne zloćudne bolesti Kontrolni popis za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica s podsjetnikom za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike i skrbnike, verzija 2
154. Metotreksat Cipla 10 mg tablete Medikacijska pogreška krivog termina uzimanje lijeka (jednom dnevno umjesto jednom tjedno kod neonkoloških bolesti) Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
155. Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete Medikacijska pogreška krivog termina uzimanje lijeka (jednom dnevno umjesto jednom tjedno kod neonkoloških bolesti) Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
156. Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete Medikacijska pogreška krivog termina uzimanje lijeka (jednom dnevno umjesto jednom tjedno kod neonkoloških bolesti) Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
157. Midiana 3 mg/0,03 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
158. Mikafungin Sandoz 100 mg prašak za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
159. Mikafungin Sandoz 50 mg prašak za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
160. Mikafungin Teva 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
161. Mikafungin Teva 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
162. Mircera Izolirana aplazija crvene loze Vodič za liječnike, verzija 2
163. Mirena 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav - Vodič za liječnike, verzija 2
164. Mispregnol 400 mikrograma tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za korisnice lijeka, verzija 1
Kartica s upozorenjima, verzija 1
165. Modigraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
166. Mycamine Upute za pravilan izbor bolesnika za liječenje Kontrolna lista za propisivača, verzija 2
167. Myfortic 180 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
168. Myfortic 360 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
169. Mysimba Zlouporaba lijeka Lista provjere za liječnike prije propisivanja lijeka, verzija 2
170. Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju Upute za pravilnu primjenu lijeka, plućna mikroembolija Vodič za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 3
171. Neophyr 1000 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
172. Neophyr 225 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
173. Neophyr 450 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
174. Neotigason 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
175. Neotigason 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
176. Nepexto - Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 2
177. Neulasta Informacije o pravilnoj primjeni tjelesnog injektora koji otpušta lijek Neulasta OBI kartica za bolesnika, verzija 1
178. Novynette 0,020 mg/0,150 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
179. Nplate Rizik od neispravnog doziranja, rekonstitucije i primjene lijeka Vodič za zdravstvene radnike za odabir bolesnika, verzija 3
Kontrolna lista za zdravstvene radnike za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 3
Kalkulator za doziranje za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za bolesnike za pripremu i primjenu Nplate injekcije, verzija 3
Brzi vodič za bolesnike za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 3
Dnevnik samoprimjene za bolesnike, verzija 3
Podložak za bolesnike za pripremu lijeka, verzija 3
180. Olimel N7E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
181. Olimel N9, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
182. Olimel N9E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
183. Olumiant rizik primjene lijeka tijekom trudnoće i dojenja, infekcije i promjene lipidnih parametara Vodič za zdravstvene radnike RA, verzija 2
Vodic za lijecnike AD, verzija 1
Kartica za bolesnike RA, verzija 3
Kartica za pacijenta AD, verzija 1
184. Onpattro - Vodic za zdravstvene djelatnike, verzija 2
Vodic za bolesnike, verzija 2
185. Opdivo imunološki uzrokovane nuspojave Vodič za zdrastvene radnike, verzija 6
Kartica za bolesnika verzija 6
186. Opsumit Anemija, hepatoksičnost i teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Popis provjere kod propisivanja, verzija 2
187. Orphacol Upute za pravilnu primjenu lijeka; svrbež; proljev;
povišene razine serumskih transaminaza i žučnih kiselina
Vodič za primjenu za zdravstvene djelatnike, verzija 1
188. Ozurdex - Vodic za bolesnike, verzija 2
189. Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika, verzija 1
190. Paracetamol B.Braun 10 mg/ml otopina za infuziju Rizik od predoziranja kod primjene iv. oblika lijeka Dozirna kartica, verzija 1
Obavijest
Poster, verzija 1
191. Paracetamol Kabi 10 mg/ml otopina za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka, rizik od medikacijskih pogrešaka uslijed primjene krive doze Poster, verzija 1; ožujak, 2018
Dozirna kartica, verzija 1; ožujak, 2018
192. Penthrox 99,9%, 3 ml para inhalata, tekućina Hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, kardiovaskularni učinci, učinci na dišni sustav, mogućnost zlouporabe, učinci na središnji živčani sustav, maligna hipertermija, interakcija s lijekovima koji induciraju CYP enzime, profesionalna izloženost Kontrolni popis, verzija 1
Vodič za sigurnu primjenu za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
193. Periolimel N4E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
194. Peyona Upute za pravilno doziranje i praćenje bolesnika Upute za zdravstvene radnike, verzija 1
195. Phan 125 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
196. Phan 62,5 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
197. Piqray - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
198. Pradaxa Rizik od krvarenja Vodič za propisivače pVTE, verzija 5
Vodič za propisivače SPAF, verzija 5
Vodič za propisivače pVTE pedijatrijska populacija, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, siječanj 2021
199. Prasugrel Mylan - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
200. Prasugrel Pliva 10 mg filmom obložene tablete Informacije o primjeni u bolesnika u dobi ≥ 75 godina ili tjelesne težine < 60 kg Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
201. Priligy 30 mg filmom obložene tablete Upute za pravilnu primjenu lijeka Kartica za zdravstvene radnike
Brošura za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika
202. Priligy 60 mg filmom obložene tablete Upute za pravilnu primjenu lijeka Kartica za zdravstvene radnike
Brošura za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika
203. Prograf 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
204. Prograf 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
205. Prograf 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
206. Prolia Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika
207. Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
208. Q-Pin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
209. Q-Pin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
210. Q-Pin SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
211. Q-Pin SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
212. Q-Pin SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
213. Qlaira filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
214. Quelapin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
215. Quelapin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
216. Quelapin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
217. Qutenza Upute za pravilnu i sigurnu primjenu lijeka Vodič za propisivače s informacijama o primjeni lijeka Qutenza, verzija 1
218. Remicade - Kartica s podsjetnikom za bolesnika
219. Remodulin 1 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
220. Remodulin 10 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
221. Remodulin 2,5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
222. Remodulin 5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
223. Remsima - Kartica za bolesnika (priložena pakiranju lijeka)
224. Revlimid Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac prijave trudnoće, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
225. Revolade Hepatotoksičnost,Trombotičke/tromboembolijske komplikacije, Stvaranje retikulina u koštanoj srži i rizik od fibroze koštane srži, Hematološke maligne bolesti, Trombocitopenija nakon liječenja cITP Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
cITP Vodič za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
cITP vodič za bolesnike, verzija 1
226. Rinvoq Ozbiljne i oportunističke infekcije, uključujući tuberkulozu (TBC), herpes zoster, kardiovaskularni poremećaji, upozorenja za primjenu tijekom trudnoće, venska romboembolija Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 1
227. Rixathon Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Rixathon, verzija 1, 10
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Priručnik za bolesnike, verzija 5
228. Riximyo Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Riximyo, verzija 1, 10
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Priručnik za bolesnike, verzija 5
229. Roaccutane 10 mg meke kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
230. RoActemra Infekcije kao posljedica pada imuniteta Vodič za zdravstvene radnike, verzija 7
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 7
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 7
Knjižica za bolesnike, verzija 7
231. Rosanelle 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere za lijecnike (3)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
232. Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
233. Roteas Upute za pravilnu i sigurnu primjenu lijeka, rizik od krvarenja Vodič za liječnike, verzija 1
234. Ruconest Preosjetljivost Vodic za imunolosku procjenu, verzija 4
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 4
Dnevnik za bolesnike, verzija 2
Lista provjere za bolesnike, verzija 2
235. Seroquel 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
236. Seroquel 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
237. Seroquel 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
238. Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
239. Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
240. Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
241. Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
242. Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
243. Simponi - Kartica s podsjetnikom za bolesnika
244. Softine 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere liječnici
Važne informacije za korisnicu
245. Softinelle P 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere liječnici
Važne informacije za korisnicu
246. Soliris Upute za pravilnu primjenu lijeka i radnje koje je potrebno poduzeti prije primjene lijeka, poput cijepljenja; rizik od infekcija, infuzijskih reakcija aHUS Vodič za propisivace, verzija 5
gMG Vodič za propisivače, verzija 4
NMSOD Vodič za propisivače, verzija 1
PNH Vodič za propisivače, verzija 5
aHUS Brošura za roditelje, verzija 3
aHUS Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
gMG Brošura za bolesnike, verzija 4
NMOSD Brošura za bolesnike, verzija 1
PNH Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
PNH Brošura za roditelje, verzija 3
Kartica sa sigurnosnim informacijama za bolesnika, verzija 4
247. Spiriva 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
248. Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
249. Stayveer Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
250. Strensiq Preosjetljivost, upute za korištenje Vodič za bolesnike za samoprimjenju lijeka, verzija 4
Vodič za roditelje ili skrbnike za primjenu lijeka, verzija 4
251. Suliqua - Vodič za zdravstvene readnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
252. Tacrocel 0,5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
253. Tacrocel 1 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
254. Tacrocel 5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
255. Tandemact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
256. Tasigna Kardiovaskularni poremećaji, hepatotoksičnost, pankreatitis, povišenje kolesterola u krvi, povišenje glukoze u krvi, reproduktivna toksičnost, interakcije s CYP3A4 induktorima i inhibitorima; upute za praćenje bolesnika Tasigna Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Tasigna Brošura za bolesnike, verzija 4
257. Tecentriq Imunološki uzrokovan pneumonitis, hepatitis, kolitis, hipotireoza, hipertireoza, insuficijencija nadbubrežne žlijezde, hipofizitis, šećerna bolest tipa 1, mijastenički sindrom/miastenija gravis, Guillain-Barréov sindrom, meningoencefalitis, pankreatitis i reakcije na infuziju Kartica za bolesnika, verzija 5
258. Tenofovir disoproxil Mylan Koštana i renalna toksičnost
HIV brošura za liječenje pedijatrijskih bolesnika za propisivače, verzija 3
HVB brošura za liječenje pedijatrijskih bolesnika za propisivače, verzija 3
259. Tenofovirdizoproksil Pliva 245 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike za liječenje HIV 1 infekcije u djece, verzija 4
Vodič za zdravstvene radnike za liječenje kroničnog hepatitisa u djece, verzija 5
260. Tisseel Lyo prašci i otapala za tkivno ljepilo Upute za pravilnu primjenu
261. Tosynal 10 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
262. Tosynal 5 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
263. Treprostinil Alpha-Medical 1 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
264. Treprostinil Alpha-Medical 2,5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
265. Treprostinil Alpha-Medical 5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
266. Tresuvi 1 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
267. Tresuvi 10 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
268. Tresuvi 2,5 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
269. Tresuvi 5 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
270. Triumeq Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
271. Trixin 250 mg kapsule Teratogenost, rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
272. Trixin 500 mg filmom obložene tablete Teratogenost, rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
273. Trizivir Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
274. Truvada Rizik od razvoja rezistencije na lijek, bubrežna toksičnost, učinci na kosti, infekcija hepatitisom B Važne sigurnosne informacije za liječnike, verzija 1
Lista provjere za propisivače, verzija 1
Važne informacije o Truvadi za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
275. Truxima Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Priručnik za bolesnike, verzija 5
276. Tysabri Oportunističke infekcije, uključujući progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju Informacije za liječnike i smjernice za liječenje, verzija 7
Obrazac za nastavak liječenja Tysabrijem, verzija 5
Obrazac za početak liječenja Tysabrijem, verzija 5
Obrazac za trajni prekid liječenja Tysabrijem, verzija 3
Kartica s upozorenjem za bolesnika, verzija 5
277. Ultomiris - Ultomiris PNH i aHUS Vodič za liječnike
Ultomiris PNH Vodič za bolesnike
Ultomiris aHUS Vodič za bolesnike
Ultomiris aHUS Vodič za roditelje
Ultomiris Kartica za bolesnika
Ultomiris aHUS Pedijatrijska kartica
278. Uptravi Pravilno doziranje i primjena lijeka Vodič za zdravstvene radnike za titraciju lijeka, verzija 1
Vodič za titraciju za bolesnike, verzija 1
279. Valdoxan Jetrene nuspojave Brošura za zdravstvene radnike za praćenje funkcije jetre – verzija 2
Shema praćenja funkcije jetre verzija 1
Preporuke za izbjegavanje jetrenih nuspojava – verzija 1
280. Varlota 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
281. Velcade medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka
282. Verria 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
283. Verria 50 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
284. Vfend Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
285. Vimizim - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
286. Volibris - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 1
287. Volulyte 6% otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1
288. Voluven 6% otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1
289. Voramol 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
290. Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
291. Voriconazole Accord Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
292. Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
293. Vorikonazol PharmaS 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
294. Vorikonazol Pliva 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
295. Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
296. Vorikonazol Pliva 50 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
297. Vorikonazol Sandoz 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
298. Vornal 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
299. Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
300. Vyndaqel Primjena tijekom trudnoće i dojenja (izbjegavanje primjene lijeka) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
301. Xalkori Upute za pravilnu primjenu lijeka Informacije o primjeni lijeka za bolesnike, verzija 3
302. Xarelto rizik od krvarenja Vodič za liječnike, verzija 7
Poveznica na on line materijal za zdravstvene radnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika
303. Xeljanz Upute za pravilnu primjenu lijeka i postupanje prilikom cijepljenja; rizik od infekcija, uključujući tuberkulozu i druge virusne infekcije , gastrointestinalnih perforacija, malignih bolesti, intersticijske bolesti pluća i nemelanomskog raka kože Vodič za propisivača, verzija 4
Lista provjere na početku liječenja, verzija 4
Lista provjere tijekom liječenja, verzija 4
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 4
304. Xgeva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika
305. Xospata Sindrom diferencijacije Edukacijska knjižica za zdravstvene radnike, verzija 1
306. Xultophy Pravilno doziranje i primjena lijeka Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
307. Xyrem Depresija SŽS, respiratorna depresija, interakcija s alkoholom, zlouporaba lijeka Obrazac za početak liječenja, verzija 2
Obrazac za kontrolu liječenja, verzija 3
Često postavljana pitanja o sigurnosti lijeka Xyrem, verzija 3
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 3
Upute za bolesnika za primjenu lijeka, verzija 2
Vodič za pedijatrijske bolesnike i njihove skrbnike, verzija 1
308. Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
309. Yervoy Probavni poremećaji (kolitis, proljev); Hepatotoksičnost; Ozbiljne kožne reakcije; Neurološke nuspojave; Endokrinopatije; Druge imunološki uzrokovane nuspojave (uveitis, eozinofilija, povišene vrijednosti lipaze u krvi, glomerulonefritis, hemolitička anemija, pneumonitis, višeorgansko zatajenje, i dr.) Vodič za bolesnika verzija 5
Kartica za bolesnike verzija 5
310. Zessly - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija listopad 2019
311. Ziagen Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
312. Zilart 125 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
313. Zilart 250 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
314. Zilart 500 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
315. Zoledronic Acid Accord Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
316. Zoledronic Acid Hospira Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
317. Zoledronic acid Teva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
318. Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1