Farmakovigilancija

Podnošenje HALMED-u dokumentacije za prijavu i ocjenu neintervencijskog ispitivanja

Sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.), Pravilniku o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.) i Pravilniku o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (Narodne novine, br. 25/15.) Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nadležna je za odobravanje neintervencijskih ispitivanja.

Podnositelj zahtjeva za odobravanje neintervencijskog ispitivanja je HALMED-u dužan dostaviti sljedeće dokumente (jedan primjerak u elektronskom i jedan primjerak u papirnatom obliku):

 • Zahtjev za odobravanje neintervencijskog ispitivanja koji, između ostalog, mora sadržavati naziv i oznaku plana neintervencijskog ispitivanja, ime i adresu nositelja odobrenja, ime i adresu naručitelja ispitivanja, ime i adresu podnositelja zahtjeva te popis glavnih ispitivača i ustanova u kojima će se neintervencijsko ispitivanje provoditi. Zahtjev mora biti na hrvatskom jeziku, na službenom memorandumu, uz potpis odgovorne osobe podnositelja i službeni pečat.
 • Ispunjeni obrazac za prijavu i ocjenu neintervencijskog ispitivanja koji je dostupan na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Obrasci, odnosno, ovdje.
 • Plan ispitivanja (oznaka, verzija i datum)
 • Test listu ispitanika
 • Odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku na hrvatskom jeziku
 • Informirani pristanak za bolesnika na hrvatskom jeziku (verzija i datum)
 • Izvornik informiranog pristanka za bolesnika na engleskom jeziku (verzija i datum), ako je primjenjivo
 • Financijski plan ispitivanja na uvid
 • Dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka (vlastitu ponudu za plaćanje potrebno je kreirati putem aplikacije Web ponude)
 • Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 70,00 kuna
 • Mišljenje Središnjeg etičkog povjerenstva o neintervencijskom ispitivanju

Iznimno, ako se radi o neintervencijskom ispitivanju iz članka 163. stavka 1. Zakona o lijekovima, podnositelj zahtjeva je dužan postupati u skladu s GVP modulom VIII (Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VIII - Post-authorisation safety studies) te je HALMED-u potrebno dostaviti dokumentaciju kako je navedeno u dodatku istoga (Guideline on good pharmacovigilance practices: Module VIII addendum I - Member States' requirements for transmission of information on non-interventional post-authorisation safety studies).

Popis neintervencijskih ispitivanja koja se trenutačno provode u Republici Hrvatskoj dostupan je ovdje.

Na vrh stranice