Farmakovigilancija

Obavijest o osnivačkom sastanku PRAC-a

Obavijest o osnivačkom sastanku Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), koji je od 19. do 20. srpnja 2012. u Bruxellesu održala Europska agencija za lijekove (EMA), dostupna je na službenim internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.