Lijekovi

Atosiban Alpha-Medical 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Naziv lijeka Atosiban Alpha-Medical 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju
Raniji naziv Atosiban PharmIdea 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju
Broj odobrenja HR-H-596925089
Djelatna tvar atosibanacetat
Sastav jedna bočica s 5 ml otopine sadrži 37,5 mg atosibana (u obliku atosibanacetata)
Farmaceutski oblik koncentrat za otopinu za infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s 5 ml otopine, u kutiji  [HR-H-596925089-01]
Proizvođač PharmIdea SIA, Olaine, Latvija
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 01.02.2021.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/143
Urbroj 381-12-01/154-21-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G02CX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak