Lijekovi

Novosti sa sjednica CHMP-a

Povjerenstvo za humane lijekove (engl. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) je povjerenstvo Europske agencije za lijekove (EMA) zaduženo za pripremu mišljenja o pitanjima vezanima uz lijekove za primjenu u ljudi u Europskoj uniji. CHMP ima ključnu ulogu u odobravanju lijekova putem centraliziranog postupka davanja odobrenja, čime se pacijentima u EU-u omogućuje pristup novim terapijskim opcijama.

U sklopu navedenog postupka odobravanja CHMP donosi znanstveno mišljenje na temelju znanstvene ocjene podataka, pri čemu se omjer koristi i rizika pojedinog lijeka procjenjuje uzimajući u obzir zahtjeve djelotvornosti, sigurnosti i kakvoće koje svaki lijek koji se stavlja u promet u EU-u mora zadovoljavati.

CHMP je sastavljen od po dvoje predstavnika svake države članice EU-a, uključujući dvoje predstavnika Republike Hrvatske, te petero dodatnih članova iz pojedinih područja ekspertize.

Više informacija o CHMP-u dostupno je na internetskoj stranici EMA-e, odnosno ovdje.

U nastavku su dostupne obavijesti o održanim sjednicama CHMP-a, koje sadrže informacije o centraliziranim postupcima davanja odobrenja, odnosno o novoodobrenim CP lijekovima, proširenjima indikacija, Europskim javnim izvješćima o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) i započetim postupcima.