Lijekovi

Atosiban Alpha-Medical 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju

Naziv lijeka Atosiban Alpha-Medical 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju
Raniji naziv Atosiban PharmIdea 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju
Broj odobrenja HR-H-756687130
Djelatna tvar atosibanacetat
Sastav jedna bočica s 0,9 ml otopine sadrži 6,75 mg atosibana (u obliku atosibanacetata).
Farmaceutski oblik otopina za injekciju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s 0,9 ml otopine, u kutiji  [HR-H-756687130-01]
Proizvođač PharmIdea SIA, Olaine, Latvija
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 01.02.2021.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/142
Urbroj 381-12-01/154-21-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G02CX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak