Lijekovi

Aurorix 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Aurorix 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-485452581
Djelatna tvar moclobemidum
Sastav jedna filmom obložena tableta sadržava 150 mg moklobemida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-485452581-01]
Proizvođač Cenexi SAS, Fontenay-sous-Bois, Francuska;
Meda Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Njemačka
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 03.01.2018.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 12.02.2021.*
Klasa UP/I-530-09/16-02/180
Urbroj 381-12-01/30-18-13
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N06AG02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak