Lijekovi

Azipron 1 mg tablete

Naziv lijeka Azipron 1 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-528562465
Djelatna tvar razagilintartarat
Sastav jedna tableta sadrži 1 mg razagilina što odgovara 1,44 razagilintartarata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-528562465-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-528562465-02]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-528562465-03]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-528562465-04]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-528562465-05]
112 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-528562465-06]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 09.07.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/51
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N04BD02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak