Lijekovi

Betahistin PharmaS 24 mg tablete

Naziv lijeka Betahistin PharmaS 24 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-408739040
Djelatna tvar betahistinum
Sastav jedna tableta sadržava 24 mg betahistindiklorida
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-408739040-01]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-408739040-02]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 30.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 07.04.2021.*
Klasa UP/I-530-09/15-02/20
Urbroj 381-12-01/30-15-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N07CA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak