Lijekovi

Brufen 20 mg/ml sirup

Naziv lijeka Brufen 20 mg/ml sirup
Djelatna tvar ibuprofen
Sastav 1 ml sirupa sadrži 20 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik sirup
Pakiranje 100 ml sirupa u bočici, mjerna žličica ili štrcaljka za doziranje, u kutiji
200 ml sirupa u bočici, mjerna žličica ili štrcaljka za doziranje, u kutiji
Proizvođač AbbVie S.r.L., Campoverde di Aprilia (LT), Italija
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 30.04.2016.
Rok rješenja 26.06.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/602
Urbroj 381-12-01/70-16-29
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak