Lijekovi

Brufen 600 mg šumeće granule

Naziv lijeka Brufen 600 mg šumeće granule
Djelatna tvar ibuprofenum
Farmaceutski oblik šumeće granule
Jačina 600 mg
Pakiranje 30 vrećica sa šumećim granulama, u kutiji
Proizvođač AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Italija
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 07.07.2016.
Rok rješenja 12.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-02/346
Urbroj 381-12-01/70-16-34
Sastav jedna vrećica šumećih granula sadrži 600 mg ibuprofena
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak