Lijekovi

Cinet 30 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Cinet 30 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-250873303
Djelatna tvar cinakalcetklorid
Sastav jedna tableta sadrži 30 mg cinakalceta (u obliku cinakalcetklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-250873303-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 14.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/204
Urbroj 381-12-01/70-22-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK H05BX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak