Lijekovi

Cinet 60 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Cinet 60 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-546997677
Djelatna tvar cinakalcetklorid
Sastav jedna tableta sadrži 60 mg cinakalceta (u obliku cinakalcetklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-546997677-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 14.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/205
Urbroj 381-12-01/70-22-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK H05BX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak