Lijekovi

Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod,1 doza, suspenzija za injekciju

Naziv lijeka Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod,1 doza, suspenzija za injekciju
Djelatna tvar toksoid difterije
toksoid tetanusa
Sastav jedna doza cjepiva (0,5 ml) sadrži: adsorbirani i pročišćeni toksoid difterije ne manje od 2 IU; adsorbirani i pročišćeni toksoid tetanusa ne manje od 20 IU; adsorbirani na aluminijev fosfat, (adjuvans) ne više od 1,25 mg Al3+
Farmaceutski oblik suspenzija za injekciju
Proizvođač Imunološki zavod d.d., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 26.04.2013.
Rok rješenja 26.04.2018.
Klasa UP/I-530-09/11-02/655
Urbroj 381-12-01/70-13-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07AM51
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak