Lijekovi

Dasatinib Alpha-Medical 20 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Dasatinib Alpha-Medical 20 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-909996881
Djelatna tvar dasatinib
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg dasatiniba.
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-909996881-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-909996881-02]
56 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-909996881-03]
60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-909996881-04]
60 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-909996881-05]
Proizvođač Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemska
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.11.2019.
Rok rješenja 29.11.2024.
Klasa UP/I-530-09/18-01/224
Urbroj 381-12-01/30-19-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak