Lijekovi

Driptane 5 mg tablete

Naziv lijeka Driptane 5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-992791982
Djelatna tvar oksibutininklorid
Sastav jedna tableta sadrži 5 mg oksibutininklorida
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-992791982-01]
Proizvođač Recipharm Fontaine, Fontaine-les-Dijon, Francuska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.09.2019.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 15.11.2022.*
Klasa UP/I-530-09/17-02/177
Urbroj 381-12-01/30-19-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BD04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak